கந்த ஸ்தவம்

ஐஶ்வர்யமப்ரதிமமத்ரபவான்குமார꞉
ஸர்வத்ர சாவஹது ந꞉ கருணாபண꞉ ஸ꞉ .
யேனாத்மவல்லஷிதபாக்யபரார்த்யபூமி꞉
ஸ்வாராஜ்யஸம்பதபி ஶஶ்வதஹோ ஸநாதா ..

ஶ்ரீஸ்கந்தகல்பவிடபீ குருதாத்ஸ பாஹ்ய-
மாப்யந்தரம்ʼ ச விபவம்ʼ யுகபத்ஸதா ந꞉ .
த்ருʼக்வ்யாப்ருʼதிப்ரதிமிதிம்ʼ ப்ரமராவலீம்ʼ யோ
நித்யம்ʼ பிபர்தி கருணாமகரந்தபுஷ்டாம் ..

பத்ரம்ʼ க்ருʼஷீஷ்ட நிதராமிஹ ஸைத்தஸேனீ
ஸானுக்ரஹப்ரக்ருʼதிநேத்ரபரம்பரா ந꞉ .
மோஹாந்தகூபபதிதே(அ)வ்யபிசாரதோ த்ராக்
யா தோரகீ பவதி தத்பதபத்தசித்தே ..

வித்யா சதுர்தஶதயீ ஶரஜன்மநாம்னி
யஸ்மின்னு பர்யவஸிதா(அ)வ்யவதானதோ ந꞉ .
புஷ்ணாது ஸைஷ ஸகலாஸு கலாஸு தாக்ஷ்யம்ʼ
சிந்தாமணிப்ரதிபடீ பவதங்க்ரிரேணு꞉ ..

ஷாண்மாதுரஸ்மிதவலச்சரதாகமோ மே
ப்ரஜ்ஞாஸரோவரமலம்ʼ விமலம்ʼ ததாது .
யேனாத்ர ஸச்சிதியுஸுகைகரஸாத்மசந்த்ரம்ʼ
ஸாக்ஷாத்கரோத்வனிதமாத்மதயா(அ)யமேவ ..

தத்யு꞉ ஶ்ரியஸ்த்ரிபுவநாத்புதபஸ்துவார்த்தி-
மந்தாத்ரிவிப்ரமபடூனி குஹேக்ஷணானி .
ஸ்தன்யாவஸானஸமயே நிஜமாத்ருʼவக்த்ர-
பத்மே ப்ரமத்ப்ரமரிகாலகுமந்தராணி ..

நைஸர்கிகீ யதாபி பின்னபுமாஶ்ரயாத்வம்ʼ
வாச꞉ ஶ்ரியஸ்ததபி யத்கருணாகடாக்ஷ꞉ .
ஸூதே(அ)ன்வஹம்ʼ நிஜஜனேஷு ரவிப்ரபேவ
ஶ்லிஷ்டே நும꞉ பரமகாருணிகம்ʼ குஹம்ʼ தம் ..

ப்ரத்யக்தயா ஶ்ருதிபுராணவசோனிகும்ப-
ஸ்தாத்பர்யவான்பவதி வர்ணயிதும்ʼ யமர்தம் .
ஶ்ரேயாம்ʼஸி நைகவிதயா ப்ரகடம்ʼ விதத்யா-
த்ஸைஷோ(அ)க்னிபூரிஹ பரார்தஸமுத்யமேஷு ..

நையத்யதோ ஹ்ருʼதி பதம்ʼ ஸ தனோது பால-
சர்ய꞉ ஸ்திதிம்ʼ ய இஹ ஸாக்ஷிதயாபி தத்தே .
ஏவம்ʼ ச புத்த்யரணிதத்பதசித்ரகூத்தா
ஸம்ʼவித்திதீபகலிகாகிலதீபிகா ஸ்யாத் ..

யமின்மநாகபி மன꞉ ப்ரணிதாய காய-
வ்யூஹாதிஸர்வவிபவம்ʼ ப்ரதிபத்யதே நா .
யோகேஶ்வரேஶ்வரமித꞉ க்ருʼகவாகுகேதும்ʼ
பத்த்யா வ்ரஜாமி ஶரணம்ʼ கரணணைஸ்த்ரிபிஸ்தம் ..

ஶப்தானுஶாஸனனயபதினோ(அ)த்ர வர்ண
வ்யங்க்யஸ்ததோ பவதி யோ(அ)ர்த இவாதிரிக்த꞉ .
ஸ்போட꞉ ஸ ஏஷ இதி யம்ʼ கதயந்தி நித்யம்ʼ
குர்மஸ்தமேய இதி ஷண்முகநாமதேயம் ..

மார்காந்தரோக்தவிதயா பரமாணுவர்கே-
ஷ்வாத்யம்ʼ ஸமுன்மிஷதி ஜந்துக்ருʼதேன கர்ம .
யஸ்யாத்மஸம்ʼவிதுதயஸ்ய விபோ꞉ ஸிஸ்ருʼக்ஷா-
வேலாஸு நௌமி பரகாருணிகம்ʼ குஹம்ʼ தம் ..

யத்யயன்ன பூரயதி தே சரணானுஷங்க-
ஸ்தத்தத்த்யனுத்பவபராஹதமேவ வித்ம꞉ .
வஸ்த்வீப்ஸிதம்ʼ க்வசிதபீஶதனூஜ தஸ்மா-
ந்நேத்ராம்ருʼதப்ரப த்ருʼஶோர்விஷயஸ்த்வமேதி ..

வாசஸ்பதிப்ரமுகவாகபி யத்ர குண்டீ-
பாவம்ʼ ப்ரயாதி தமிதி ப்ரணுவன்ன லஜ்ஜே .
த்வத்பக்திபாரமுகரீகரணான்ம்ருʼஷித்வா
ஸ்வாமின்விதேஹி ததபீஹ க்ருʼபார்த்ரத்ருʼஷ்டிம் ..

காலத்ரயே(அ)பி கரணத்ரயஸம்பதே ந꞉
ஸர்வோத்தமத்வத இஹாபிமதம்ʼ தவாபி .
யத்யத்தி தத்ததகிலம்ʼ கருணாம்புவாரி-
வாஹாஶு மே விதர ஹே பகவந்நமஸ்தே ..

ஶ்ரீபாஹுலேயஸ்தவமுத்தமம்ʼ ய꞉
படேத்ப்ரபாதே ப்ரயத꞉ ஸ தீமான் .
வாகர்தவிஜ்ஞானகனாட்யதாமே-
த்யந்தே விஶோகம்ʼ பதமப்யுபேயாத் ..

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

81.4K

Comments

hi22f

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |