ஸ்கந்த லஹரி ஸ்தோத்திரம்

ஶ்ரியை பூ⁴யா꞉ ஶ்ரீமச்ச²ரவணப⁴வ த்வம்ʼ ஶிவஸுத꞉
ப்ரியப்ராப்த்யை பூ⁴யா꞉ ப்ரதனக³ஜவக்த்ரஸ்ய ஸஹஜ.
த்வயி ப்ரேமோத்³ரேகாத்ப்ரகடவசஸா ஸ்தோதுமனஸா
மயா(ஆ)ரப்³த⁴ம்ʼ ஸ்தோதும்ʼ ததி³த³மனுமன்யஸ்வ ப⁴க³வன்.
நிராபா³த⁴ம்ʼ ராஜச்ச²ரது³தி³தராகாஹிமகர-
ப்ரரூட⁴ஜ்யோத்ஸ்நாபா⁴ஸ்மிதவத³னஷட்கஸ்த்ரிணயன꞉.
புர꞉ ப்ராது³ர்பூ⁴ய ஸ்பு²ரது கருணாபூர்ணஹ்ருʼத³ய꞉
கரோது ஸ்வாஸ்த்²யம்ʼ வை கமலத³லபி³ந்தூ³பமஹ்ருʼதி³.
ந லோகே(அ)ன்யம்ʼ தே³வம்ʼ நதஜனக்ருʼதப்ரத்யயவிதி⁴ம்ʼ
விலோகே பீ⁴தானாம்ʼ நிகி²லப⁴யபீ⁴தைகஶரணம்.
கலௌ காலே(அ)ப்யந்தர்ஹரஸி திமிரம்ʼ பா⁴ஸ்கர இவ
ப்ரலுப்³தா⁴னாம்ʼ போ⁴கே³ஷ்வபி நிகி²லபோ⁴கா³ன்விதரஸி.
ஶிவ ஸ்வாமின் தே³வ ஶ்ரிதகலுஷநி꞉ஶேஷண விபோ⁴
ப⁴வத்⁴வாந்தத்⁴வம்ʼஸே மிஹிரஶதகோடிப்ரதிப⁴ட.
ஶிவப்ராப்த்யை ஸம்யக்ப²லிதஸது³பாயப்ரகடன
த்⁴ருவம்ʼ த்வத்காருண்யே கலிரபி க்ருʼதீ பூ⁴பவிப⁴வ꞉.
அஶக்தானாம்ʼ கர்மஸ்வபி நிகி²லநி꞉ஶ்ரேயஸக்ருʼதௌ
பஶுத்வக்³ரஸ்தானாம்ʼ பதிரஸி விபாஶத்வகலனே.
ப்ரஶஸ்தானாம்ʼ பூ⁴ம்னாம்ʼ நிதி⁴ரஸி நிரோத்³தா⁴ நிஜஶுசா-
மஶக்தானாம்ʼ கர்தா ஜக³தி த்⁴ருʼதஶக்தி꞉ கில ப⁴வான்.
ருஷா(ஆ)ர்தானாம்ʼ ஹர்தா விஷயிவிஷயாணாம்ʼ க⁴டயிதா
த்ருʼஷா(ஆ)ர்தானாம்ʼ காலே பரமம்ருʼதவர்ஷீ க⁴ன இவ.
ம்ருʼஷாஜ்ஞானார்தானாம்ʼ நிகி²லவிசிகித்ஸாபரிஹரோ
விஷக்³ரஸ்தானாம்ʼ த்வம்ʼ ஸகலப⁴யஹர்தா விலஸஸி.
ரஸாதி⁴க்யம்ʼ ப⁴க்தைரதி⁴கமதி⁴கம்ʼ வர்ஷய விபோ⁴
ப்ரஸீத³ த்வம்ʼ பூ⁴ய꞉ ப்ரகடய சிதா³னந்த³லஹரீம்.
அஸாரே ஸம்ʼஸாரே ஸத³ஸதி ந லிப்தம்ʼ மம மன꞉
குஸீத³ம்ʼ பூ⁴யான்மே குஶலவதி நி꞉ஶ்ரேயஸபதே².
மஹாமோஹாரண்யே விசரதி மனஸ்தந்நியமயன்
அஹந்தாம்ʼ நிஶ்ஶேஷீகுரு கருணயா த்வம்ʼ ஸ்னபய மாம்.
மஹீயோ மாஹாத்ம்யம்ʼ தவ மனனமார்கே³ ஸ்பு²ரது மே
மஹஸ்ஸ்தோமாகாரே த்வயி மதிஜுஷி ஸ்யாத்க்வ நு தம꞉.
வலக்ஷாப⁴ம்ʼ ஸ்னிக்³த⁴ம்ʼ வத³னகமலேப்⁴ய꞉ ப்ரஸ்ருʼமரம்ʼ
மிலத்காருண்யார்த்³ரம்ʼ ம்ருʼதி³தபு⁴வனார்தி ஸ்மிதபத³ம்.
புலிந்தா³பத்யஸ்ய ப்ரகடபுலகோத்³ரேகஜனகம்ʼ
த³லத்³தை³ன்யம்ʼ கே²த³ம்ʼ ஹரது ஸததம்ʼ ந꞉ ஸுரகு³ரோ.
அதீதோ ப்³ரஹ்மாதீ³ன் க்ருʼதிமுக²க்ருʼத꞉ காரணபதீன்
க்ஷிதிஸ்தோயம்ʼ வஹ்நிர்மருத³ஸி வியத்தத்த்வமகி²லம்.
பதி꞉ க்ருʼத்யானாம்ʼ த்வம்ʼ பரிணதசிதா³த்மேக்ஷணவதாம்ʼ
த்⁴ருʼதிஸ்த்வம்ʼ த்⁴யாத꞉ ஸன் தி³ஶஸி நிஜஸாயுஜ்யபத³வீம்.
த்வதா³த்மா த்வச்சித்தஸ்த்வத³னுப⁴வபு³த்³தி⁴ஸ்ம்ருʼதிபத²꞉
த்வயா வ்யாப்தம்ʼ ஸர்வம்ʼ ஜக³தி³த³மஶேஷம்ʼ ஸ்தி²ரசரம்.
ஸதா³ யோகீ³ ஸாக்ஷாத்³ப⁴ஜதி தவ ஸாரூப்யமமலம்ʼ
த்வதா³யத்தானாம்ʼ கிம்ʼ ந ஹி ஸுலப⁴மஷ்டௌ ச விப⁴வா꞉.
கதி ப்³ரஹ்மணோ வா கதி கமலநேத்ரா꞉ கதி ஹரா꞉
கதி ப்³ரஹ்மாண்டா³னாம்ʼ கதி ச ஶதகோடிஷ்வதி⁴க்ருʼதா꞉.
க்ருʼதாஜ்ஞா꞉ ஸந்தஸ்தே விவித⁴க்ருʼதிரக்ஷாப்⁴ருʼதிகரா꞉
அத꞉ ஸர்வைஶ்வர்யம்ʼ தவ யத³பரிச்சே²த்³யவிப⁴வம்.
நமஸ்தே ஸ்கந்தா³ய த்ரித³ஶபரிபாலாய மஹதே
நம꞉ க்ரௌஞாபி⁴க்²யாஸுரத³லனத³க்ஷாய ப⁴வதே.
நம꞉ ஶூர க்ரூரத்ரித³ஶரிபுத³ண்டா³த்⁴வரக்ருʼதே
நமோ பூ⁴யோ பூ⁴யோ நதிக்ருʼத³வனே ஜாக³ரவதே.
ஶிவஸ்த்வம்ʼ ஶக்திஸ்த்வம்ʼ ப்ரத²யஸி ததை³க்யம்ʼ கு³ஹ விபோ⁴
ஸ்தவே த்⁴யானே பூஜாஜபநியமமுக்²யேஷ்வபி⁴ரதா꞉.
பு⁴வி ஸ்தி²த்வா போ⁴கா³ன் ஸுசிரமுபபு⁴ஜ்ய ப்ரமுதி³தா꞉
ப⁴வந்தி ஸ்தா²னே தத் தத³னு புனராவ்ருʼத்திவிமுகா²꞉.
கு³ரோர்வித்³யாம்ʼ லப்³த்⁴வா ஸகலப⁴யஹந்த்ரீம்ʼ ஜபபரா꞉
புரஶ்சர்யாமுக்²யக்ரமவிதி⁴ஜுஷோ த்⁴யானநிபுணா꞉.
வ்ரதஸ்தை²꞉ காமௌகை⁴ரபி⁴லஷிதவாஞ்சா²ம்ʼ ப்ரியபு⁴ஜ꞉
சிரம்ʼ ஜீவன்முக்தா ஜக³தி விஜயந்தே ஸுக்ருʼதின꞉.
ஶரஜ்ஜ்யோத்ஸ்நாஶுப்⁴ரம்ʼ ஸ்ப²டிகனிகுரும்பா³ப⁴ருசிரம்ʼ
ஸ்பு²ரன்முக்தாஹாரம்ʼ த⁴வலவஸனம்ʼ பா⁴வயதி ய꞉.
ப்ரரோஹத்காருண்யாம்ருʼதப³ஹுலதா⁴ராபி⁴ரபி⁴த꞉
சிரம்ʼ ஸிக்தாத்மா வை ஸ ப⁴வதி ச விச்சி²ன்னனிக³ட³꞉.
வ்ருʼதா⁴ கர்தும்ʼ து³ஷ்டான் விவித⁴விஷவேகா³ன் ஶமயிதும்ʼ
ஸுதா⁴ரோசிஷ்கோடி ப்ரதிப⁴டருசிம்ʼ பா⁴வயதி ய꞉.
அத⁴꞉ கர்தும்ʼ ஸாக்ஷாத்³ப⁴வதி வினதாஸூனுமசிராத்
வித⁴த்தே ஸர்பாணாம்ʼ விவித⁴விஷத³ர்பாபஹரணம்.
ப்ரவாலாபா⁴பூரே ப்ரஸரதி மஹஸ்தே ஜக³தி³த³ம்ʼ
தி³வம்ʼ பூ⁴மிம்ʼ காஷ்டா²꞉ ஸகலமபி ஸஞ்சிந்தயதி ய꞉.
த்³ரவீகுர்யாச்சேதஸ்த்ரித³ஶனிவஹாநாமபி ஸுகா²த்³-
பு⁴வி ஸ்த்ரீணாம்ʼ பும்ʼஸாம்ʼ வஶயதி திரஶ்சாமபி மன꞉.
நவாம்போ⁴த³ஶ்யாமம்ʼ மரகதமணிப்ரக்²யமத² வா
ப⁴வந்தம்ʼ த்⁴யாயேத்³யோ ப⁴வதி நிபுணோ மோஹனவிதௌ⁴.
தி³விஷ்டா²னாம்ʼ பூ⁴மாவபி விவித⁴தே³ஶேஷு வஸதாம்ʼ
ந்ருʼணாம்ʼ தே³வானாம்ʼ வா வியதி சரதாம்ʼ பத்ரிப²ணினாம்.
குமார ஶ்ரீமம்ʼஸ்த்வாம்ʼ கனகஸத்³ருʼஶாப⁴ம்ʼ ஸ்மரதி ய꞉
ஸமாரப்³த⁴ஸ்தம்பே⁴ ஸகலஜக³தாம்ʼ வா ப்ரப⁴வதி.
ஸமஸ்தத்³யு꞉ஸ்தா²னாம்ʼ ப்ரப³லப்ருʼதனானாம்ʼ ஸவயஸாம்ʼ
ப்ரமத்தவ்யாக்⁴ராணாம்ʼ கிடிஹயக³ஜானாம்ʼ ச ஸபதி³.
க⁴டாத்காரை꞉ ஸாகம்ʼ ஸஹக்ருʼதமஹாதூ⁴மபடல-
ஸ்பு²டாகாரம்ʼ ஸாக்ஷாத்ஸ்மரதி யதி³ மந்த்ரீ ஸக்ருʼத³பி.
ஹடா²து³ச்சாடாய ப்ரப⁴வதி ம்ருʼகா³ணாம்ʼ ஸ பததாம்ʼ
படுர்வித்³வேஷே ஸ்யாத்³விதி⁴ரசிதபாஶம்ʼ விக⁴டயன்.
ஸ்மரன்கோ⁴ராகாரம்ʼ திமிரனிகுரும்ப³ஸ்ய ஸத்³ருʼஶம்ʼ
ஜபன்மந்த்ரான் மர்த்ய꞉ ஸகலரிபுத³ர்பக்ஷபயிதா.
ஸ ருத்³ரேணௌபம்யம்ʼ ப⁴ஜதி பரமாத்மன் கு³ஹ விபோ⁴
வரிஷ்ட²꞉ ஸாதூ⁴நாமபி ச நிதராம்ʼ த்வத்³ப⁴ஜனவான்.
மஹாபூ⁴தவ்யாப்தம்ʼ கலயதி ச யோ த்⁴யானநிபுண꞉
ஸ பூ⁴தை꞉ ஸந்த்யக்தஸ்த்ரிஜக³தி ச யோகே³ன ஸரஸ꞉.
கு³ஹ ஸ்வாமின்னந்தர்த³ஹரயதி யஸ்த்வாம்ʼ து கலயன்
ஜஹன்மாயோ ஜீவன்ப⁴வதி ஸ விமுக்த꞉ படுமதி꞉.
ஶிவஸ்வாமின் கௌ³ரீப்ரியஸுத மயூராஸன கு³ஹே-
த்யமூன்யுக்த்வா நாமான்யகி²லது³ரிதௌகா⁴ன் க்ஷபயதி.
இஹாஸௌ லோகே து ப்ரப³லவிப⁴வஸ்ஸன் ஸுவிசரன்
விமானாரூடோ⁴(அ)ந்தே தவ ப⁴ஜதி லோகம்ʼ நிருபமம்.
தவ ஶ்ரீமன்மூர்திம்ʼ கலயிதுமனீஶோ(அ)ஹமது⁴னா
ப⁴வத்பாதா³ம்போ⁴ஜம்ʼ ப⁴வப⁴யஹரம்ʼ நௌமி ஶரணம்.
அத꞉ ஸத்யாத்³ரீஶ ப்ரமத²க³ணநாதா²த்மஜ விபோ⁴
கு³ஹ ஸ்வாமின் தீ³னே விதனு மயி காருண்யமநிஶம்.
ப⁴வாயானந்தா³ப்³தே⁴ ஶ்ருதிநிகரமூலார்த²மகி²லம்ʼ
நிக்³ருʼஹ்ய வ்யாஹர்தும்ʼ கமலஜமஸக்தம்ʼ து ஸஹஸா.
ப்³ருவாணஸ்த்வம்ʼ ஸ்வாமிக்ஷிதித⁴ரபதே தே³ஶிககு³ரோ
கு³ஹ ஸ்வாமிந்தீ³னே மயி விதனு காருண்யமநிஶம்.
அக³ஸ்த்யப்ரஷ்டா²நாமமலஹ்ருʼத³யாப்³ஜைகநிலயம்ʼ
ஸக்ருʼத்³வா ந த்⁴யாதம்ʼ பத³கமலயுக்³மம்ʼ தவ மயா.
ததா²பி ஶ்ரீஜந்தி ஸ்த²லநிலய தே³வேஶ வரத³
கு³ஹ ஸ்வாமிந்தீ³னே மயி விதனு காருண்யமநிஶம்.
ரணே ஹத்வா ஶக்த்யா ஸகலத³னுஜாம்ʼஸ்தாரகமுகா²ன்
ஹரிப்³ரஹ்மேந்த்³ராணாமபி ஸுரமுனீனாம்ʼ பு⁴வி ந்ருʼணாம்.
முத³ம்ʼ குர்வாண꞉ ஶ்ரீஶிவஶிக²ரிநாத² த்வமகி²லம்ʼ
கு³ஹ ஸ்வாமின் தீ³னே மயி விதனு காருண்யமநிஶம்.
ஶரத்³ராகாஜைவாத்ருʼக விமலஷட்³வக்த்ரவிலஸத்³-
த்³விஷட்³பா³ஹோ ஶக்த்யா வித³லிதமஹாக்ரௌஞ்சஶிக²ரின்.
ஹ்ருʼதா³வாஸ ஶ்ரீஹல்லககி³ரிபதே ஸர்வவிது³ஷாம்ʼ
கு³ஹ ஸ்வாமிந்தீ³னே மயி விதனு காருண்யமநிஶம்.
மஹாந்தம்ʼ கேகீந்த்³ரம்ʼ வரத³ ஸஹஸா(ஆ)ருஹ்ய தி³விஷத்³-
க³ணானாம்ʼ ஸர்வேஷாமப⁴யத³ முனீனாம்ʼ ச ப⁴ஜதாம்.
ப³லாராதே꞉ கன்யாரமண ப³ஹுபுண்யாசலபதே
கு³ஹ ஸ்வாமிந்தீ³னே மயி விதனு காருண்யமநிஶம்.
மஹத்³ப்³ரஹ்மானந்த³ம்ʼ பரஶிவகு³ரும்ʼ ஸந்ததலஸத்-
தடித்கோடிப்ரக்²யம்ʼ ஸகலது³ரிதார்திக்⁴னமமலம்.
ஹரிப்³ரஹ்மேந்த்³ராமரக³ணநமஸ்கார்யசரணம்ʼ
கு³ஹம்ʼ ஶ்ரீஸங்கீ³தப்ரியமஹமந்தர்ஹ்ருʼதி³ ப⁴ஜே.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

97.1K

Comments Tamil

vj64x
வேததாராவினால் கிடைத்த நேர்மறை மற்றும் வளர்ச்சிக்கு நன்றி. 🙏🏻 -Shankar

மிகச்சிறந்த இணையதளம் -லோகநாதன்

அற்புதமான வலைத்தளம் 💫 -கார்த்திக்

மிக அழகான இணையதளம் 🌸 -அருணா

அருமையான இணையதளம் 👌 -சக்திவேல்

Read more comments

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |