குஹ அஷ்டக ஸ்தோத்திரம்

ஶாந்தம் ஶம்புதனூஜம் ஸத்யமனாதாரம் ஜகதாதாரம்
ஜ்ஞாத்ருஜ்ஞானநிரந்தர- லோககுணாதீதம் குருணாதீதம்.
வல்லீவத்ஸல- ப்ருங்காரண்யக- தாருண்யம் வரகாருண்யம்
ஸேனாஸாரமுதாரம் ப்ரணமத தேவேஶம் குஹமாவேஶம்.
விஷ்ணுப்ரஹ்மஸமர்ச்யம் பக்தஜநாதித்யம் வருணாதித்யம்
பாவாபாவஜகத்த்ரய- ரூபமதாரூபம் ஜிதஸாரூபம்.
நாநாபுவனஸமாதேயம் வினுதாதேயம் வரராதேயம்
கேயுராங்கநிஷங்கம் ப்ரணமத தேவேஶம் குஹமாவேஶம்.
ஸ்கந்தம் குங்குமவர்ணம் ஸ்பந்தமுதானந்தம் பரமானந்தம்
ஜ்யோதி꞉ஸ்தோமநிரந்தர- ரம்யமஹ꞉ஸாம்யம் மனஸாயாம்யம்.
மாயாஶ்ருங்கல- பந்தவிஹீனமநாதீனம் பரமாதீனம்
ஶோகாபேதமுதாத்தம் ப்ரணமத தேவேஶம் குஹமாவேஶம்.
வ்யாலவ்யாவ்ருதபூஷம் பஸ்மஸமாலேபம் புவனாலேபம்
ஜ்யோதிஶ்சக்ரஸமர்பித- காயமனாகாய- வ்யயமாகாயம்.
பக்தத்ராணனஶக்த்யா யுக்தமனுத்யுக்தம் ப்ரணயாஸக்தம்
ஸுப்ரஹ்மண்யமரண்யம் ப்ரணமத தேவேஶம் குஹமாவேஶம்.
ஶ்ரீமத்ஸுந்தரகாயம் ஶிஷ்டஜனாஸேவ்யம் ஸுஜடாஸேவ்யம்
ஸேவாதுஷ்டஸமர்பித- ஸூத்ரமஹாஸத்ரம் நிஜஷட்வக்த்ரம் .
ப்ரத்யர்த்த்யானதபாத- ஸரோருஹமாவாஹம் பவபீதாஹம்
நானாயோனிமயோனிம் ப்ரணமத தேவேஶம் குஹமாவேஶம்.
மான்யம் முனிபிரமான்யம் மஞ்ஜுஜடாஸர்பம் ஜிதகந்தர்பம்
ஆகல்பாம்ருததரல- தரங்கமனாஸங்கம் ஸகலாஸங்கம்.
பாஸா ஹ்யதரிதபாஸ்வந்தம் பவிகஸ்வாந்தம் ஜிதபீஸ்வாந்தம்
காமம் காமநிகாமம் ப்ரணமத தேவேஶம் குஹமாவேஶம்.
ஶிஷ்டம் ஶிவஜனதுஷ்டம் புதஹ்ருதயாக்ருஷ்டம் ஹ்ருதபாபிஷ்டம்
நாதாந்தத்யுதிமேக- மனேகமனாஸங்கம் ஸகலாஸங்கம்.
தானவிநிர்ஜித- நிர்ஜரதாருமஹாபீரும் திமிராபீரும்
காலாகாலமகாலம் ப்ரணமத தேவேஶம் குஹமாவேஶம்.
நித்யம் நியமிஹ்ருதிஸ்தம் ஸத்யமநாகாரம் புவநாகாரம்
பந்தூகாருணலலித- ஶரீரமுரோஹாரம் மஹிமாஹாரம்.
கௌமாரீகரபீடித- பாதபயோஜாதம் திவி பூஜாதம்
கண்டேகாலமகாலம் ப்ரணமத தேவேஶம் குஹமாவேஶம்.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Recommended for you

ஏக ஸ்லோகி சங்கர திக்விஜயம்

ஏக ஸ்லோகி சங்கர திக்விஜயம்

ஆர்யாம்பாஜடரே ஜநிர்த்விஜஸதீதாரித்ர்யநிர்மூலனம் ஸந்யாஸாஶ்ரயணம் குரூபஸதனம் ஶ்ரீமண்டநாதேர்ஜய꞉. ஶிஷ்யௌகக்ரஹணம் ஸுபாஷ்யரசனம் ஸர்வஜ்ஞபீடாஶ்ரய꞉ பீடானாம் ரசனேதி ஸங்க்ரஹமயீ ஸைஷா கதா ஶாங்கரீ..

Click here to know more..

திரிபுர சுந்தரி அஷ்டக ஸ்தோத்திரம்

திரிபுர சுந்தரி அஷ்டக ஸ்தோத்திரம்

கதம்பவனசாரிணீம் முனிகதம்பகாதம்பினீம் நிதம்பஜிதபூதராம் ஸுரநிதம்பினீஸேவிதாம்। நவாம்புருஹலோசநாமபினவாம்புதஶ்யாமலாம் த்ரிலோசனகுடும்பினீம் த்ரிபுரஸுந்தரீமாஶ்ரயே। கதம்பவனவாஸினீம் கனகவல்லகீதாரிணீம் மஹார்ஹமணிஹாரிணீம் முகஸமுல்லஸத்வாருணீம்।

Click here to know more..

அறிவாற்றல் கேட்டு சுப்ரமண்யரிடம் ப்ரார்த்தனை

அறிவாற்றல் கேட்டு சுப்ரமண்யரிடம் ப்ரார்த்தனை

Click here to know more..

Other stotras

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |