குஹ அஷ்டக ஸ்தோத்திரம்

ஶாந்தம் ஶம்புதனூஜம் ஸத்யமனாதாரம் ஜகதாதாரம்
ஜ்ஞாத்ருஜ்ஞானநிரந்தர- லோககுணாதீதம் குருணாதீதம்.
வல்லீவத்ஸல- ப்ருங்காரண்யக- தாருண்யம் வரகாருண்யம்
ஸேனாஸாரமுதாரம் ப்ரணமத தேவேஶம் குஹமாவேஶம்.
விஷ்ணுப்ரஹ்மஸமர்ச்யம் பக்தஜநாதித்யம் வருணாதித்யம்
பாவாபாவஜகத்த்ரய- ரூபமதாரூபம் ஜிதஸாரூபம்.
நாநாபுவனஸமாதேயம் வினுதாதேயம் வரராதேயம்
கேயுராங்கநிஷங்கம் ப்ரணமத தேவேஶம் குஹமாவேஶம்.
ஸ்கந்தம் குங்குமவர்ணம் ஸ்பந்தமுதானந்தம் பரமானந்தம்
ஜ்யோதி꞉ஸ்தோமநிரந்தர- ரம்யமஹ꞉ஸாம்யம் மனஸாயாம்யம்.
மாயாஶ்ருங்கல- பந்தவிஹீனமநாதீனம் பரமாதீனம்
ஶோகாபேதமுதாத்தம் ப்ரணமத தேவேஶம் குஹமாவேஶம்.
வ்யாலவ்யாவ்ருதபூஷம் பஸ்மஸமாலேபம் புவனாலேபம்
ஜ்யோதிஶ்சக்ரஸமர்பித- காயமனாகாய- வ்யயமாகாயம்.
பக்தத்ராணனஶக்த்யா யுக்தமனுத்யுக்தம் ப்ரணயாஸக்தம்
ஸுப்ரஹ்மண்யமரண்யம் ப்ரணமத தேவேஶம் குஹமாவேஶம்.
ஶ்ரீமத்ஸுந்தரகாயம் ஶிஷ்டஜனாஸேவ்யம் ஸுஜடாஸேவ்யம்
ஸேவாதுஷ்டஸமர்பித- ஸூத்ரமஹாஸத்ரம் நிஜஷட்வக்த்ரம் .
ப்ரத்யர்த்த்யானதபாத- ஸரோருஹமாவாஹம் பவபீதாஹம்
நானாயோனிமயோனிம் ப்ரணமத தேவேஶம் குஹமாவேஶம்.
மான்யம் முனிபிரமான்யம் மஞ்ஜுஜடாஸர்பம் ஜிதகந்தர்பம்
ஆகல்பாம்ருததரல- தரங்கமனாஸங்கம் ஸகலாஸங்கம்.
பாஸா ஹ்யதரிதபாஸ்வந்தம் பவிகஸ்வாந்தம் ஜிதபீஸ்வாந்தம்
காமம் காமநிகாமம் ப்ரணமத தேவேஶம் குஹமாவேஶம்.
ஶிஷ்டம் ஶிவஜனதுஷ்டம் புதஹ்ருதயாக்ருஷ்டம் ஹ்ருதபாபிஷ்டம்
நாதாந்தத்யுதிமேக- மனேகமனாஸங்கம் ஸகலாஸங்கம்.
தானவிநிர்ஜித- நிர்ஜரதாருமஹாபீரும் திமிராபீரும்
காலாகாலமகாலம் ப்ரணமத தேவேஶம் குஹமாவேஶம்.
நித்யம் நியமிஹ்ருதிஸ்தம் ஸத்யமநாகாரம் புவநாகாரம்
பந்தூகாருணலலித- ஶரீரமுரோஹாரம் மஹிமாஹாரம்.
கௌமாரீகரபீடித- பாதபயோஜாதம் திவி பூஜாதம்
கண்டேகாலமகாலம் ப்ரணமத தேவேஶம் குஹமாவேஶம்.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |