கந்த ஸ்தோத்திரம்

ஷண்முகம் பார்வதீபுத்ரம் க்ரௌஞ்சஶைலவிமர்தனம்.
தேவஸேனாபதிம் தேவம் ஸ்கந்தம் வந்தே ஶிவாத்மஜம்.
தாரகாஸுரஹந்தாரம் மயூராஸனஸம்ஸ்திதம்.
ஶக்திபாணிம் ச தேவேஶம் ஸ்கந்தம் வந்தே ஶிவாத்மஜம்.
விஶ்வேஶ்வரப்ரியம் தேவம் விஶ்வேஶ்வரதனூத்பவம்.
காமுகம் காமதம் காந்தம் ஸ்கந்தம் வந்தே ஶிவாத்மஜம்.
குமாரம் முநிஶார்தூல- மானஸானந்தகோசரம்.
வல்லீகாந்தம் ஜகத்யோனிம் ஸ்கந்தம் வந்தே ஶிவாத்மஜம்.
ப்ரலயஸ்திதிகர்தார- மாதிகர்தாரமீஶ்வரம்.
பக்தப்ரியம் மதோன்மத்தம் ஸ்கந்தம் வந்தே ஶிவாத்மஜம்.
விஶாகம் ஸர்வபூதானாம் ஸ்வாமினம் க்ருத்திகாஸுதம்.
ஸதாபலம் ஜடாதாரம் ஸ்கந்தம் வந்தே ஶிவாத்மஜம்.
ஸ்கந்தஷட்கஸ்தோத்ரமிதம் ய꞉ படேத்ச்ச்ர்ருணுயான்னர꞉.
வாஞ்சிதாம்ல்லபதே ஸத்யஶ்சாந்தே ஸ்கந்தபுரம் வ்ரஜேத்.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |