சுப்பிரம்மண்ணிய அஷ்டக ஸ்தோத்திரம்

subramanya ashtakam

ஹே ஸ்வாமிநாத கருணாகர தீனபந்தோ
ஶ்ரீபார்வதீஶமுக-
பங்கஜபத்மபந்தோ।
ஶ்ரீஶாதிதேவகண-
பூஜிதபாதபத்ம
வல்லீஶநாத மம தேஹி கராவலம்பம்।
தேவாதிதேவஸுத தேவகணாதிநாத
தேவேந்த்ரவந்த்ய ம்ருதுபங்கஜமஞ்ஜுபாத ।
தேவர்ஷிநாரத-
முனீந்த்ரஸுகீதகீர்தே
வல்லீஶநாத மம தேஹி கராவலம்பம்।
நித்யான்னரதான-
நிரதாகிலரோகஹாரின்
தஸ்மாத்ப்ரதான-
பரிபூரிதபக்தகாம।
ஶ்ருத்யாகமப்ரணவவாச்ய-
நிஜஸ்வரூப
வல்லீஶநாத மம தேஹி கராவலம்பம்।
க்ரௌஞ்சாஸுரேந்த்ரபரி-
கண்டனஶக்திஶூல-
சாபாதிஶஸ்த்ரபரி-
மண்டிததிவ்யபாணே।
ஶ்ரீகுண்டலீஶதர-
துண்டஶிகீந்த்ரவாஹ
வல்லீஶநாத மம தேஹி கராவலம்பம்।
தேவாதிதேவ ரதமண்டலமத்யவேத்ய
தேவேந்த்ரபீடனகரம் த்ருடசாபஹஸ்தம்।
ஶூரம் நிஹத்ய ஸுரகோடிபிரீட்யமான
வல்லீஶநாத மம தேஹி கராவலம்பம்।
ஹீராதிரத்னமணி-
யுக்தகிரீடஹார
கேயூரகுண்டல-
லஸத்கவசாபிராமம்।
ஹே வீர தாரக ஜயா(அ)மரவ்ருந்தவந்த்ய
வல்லீஶநாத மம தேஹி கராவலம்பம்।
பஞ்சாக்ஷராதிமனு-
மந்த்ரிதகாங்கதோயை꞉
பஞ்சாம்ருதை꞉ ப்ரமுதிதேந்த்ரமுகைர்முனீந்த்ரை꞉ ।
பட்டாபிஷிக்த ஹரியுக்த பராஸநாத
வல்லீஶநாத மம தேஹி கராவலம்பம்।
ஶ்ரீகார்திகேய கருணாம்ருதபூர்ணத்ருஷ்ட்யா
காமாதிரோக-
கலுஷீக்ருததுஷ்டசித்தம் ।
ஸிக்த்வா து மாமவ கலாதர காந்திகாந்த்யா
வல்லீஶநாத மம தேஹி கராவலம்பம்।
ஸுப்ரஹ்மண்யாஷ்டகம் புண்யம் யே படந்தி த்விஜோத்தமா꞉।
தே ஸர்வே முக்திமாயந்தி ஸுப்ரஹ்மண்யப்ரஸாதத꞉।
ஸுப்ரஹ்மண்யாஷ்டகமிதம் ப்ராதருத்தாய ய꞉ படேத்।
கோடிஜன்மக்ருதம் பாபம் தத்க்ஷணாதேவ நஶ்யதி।

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |