கந்த ஸ்துதி

ஷண்முகம்ʼ பார்வதீபுத்ரம்ʼ க்ரௌஞ்சஶைலவிமர்தனம்.
தேவஸேனாபதிம்ʼ தேவம்ʼ ஸ்கந்தம்ʼ வந்தே ஶிவாத்மஜம்.
தாரகாஸுரஹந்தாரம்ʼ மயூராஸனஸம்ʼஸ்திதம்.
ஶக்திபாணிம்ʼ ச தேவேஶம்ʼ ஸ்கந்தம்ʼ வந்தே ஶிவாத்மஜம்.
விஶ்வேஶ்வரப்ரியம்ʼ தேவம்ʼ விஶ்வேஶ்வரதனூத்பவம்.
காமுகம்ʼ காமதம்ʼ காந்தம்ʼ ஸ்கந்தம்ʼ வந்தே ஶிவாத்மஜம்.
குமாரம்ʼ முநிஶார்தூலமானஸானந்தகோசரம்.
வல்லீகாந்தம்ʼ ஜகத்யோனிம்ʼ ஸ்கந்தம்ʼ வந்தே ஶிவாத்மஜம்.
ப்ரலயஸ்திதிகர்தாரம்ʼ ஆதிகர்தாரமீஶ்வரம்.
பக்தப்ரியம்ʼ மதோன்மத்தம்ʼ ஸ்கந்தம்ʼ வந்தே ஶிவாத்மஜம்.
விஶாகம்ʼ ஸர்வபூதானாம்ʼ ஸ்வாமினம்ʼ க்ருʼத்திகாஸுதம்.
ஸதாபலம்ʼ ஜடாதாரம்ʼ ஸ்கந்தம்ʼ வந்தே ஶிவாத்மஜம்.
ஸ்கந்தஷட்கம்ʼ ஸ்தோத்ரமிதம்ʼ ய꞉ படேத் ஶ்ருʼணுயான்னர꞉.
வாஞ்சிதான் லபதே ஸத்யஶ்சாந்தே ஸ்கந்தபுரம்ʼ வ்ரஜேத்.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |