சுப்ரம்மண்ணிய பஞ்சக ஸ்தோத்திரம்

 

ஸர்வார்திக்னம் குக்குடகேதும் ரமமாணம்
வஹ்ன்யுத்பூதம் பக்தக்ருபாலும் குஹமேகம்.
வல்லீநாதம் ஷண்முகமீஶம் ஶிகிவாஹம்
ஸுப்ரஹ்மண்யம் தேவஶரண்யம் ஸுரமீடே.
ஸ்வர்ணாபூஷம் தூர்ஜடிபுத்ரம் மதிமந்தம்
மார்தாண்டாபம் தாரகஶத்ரும் ஜனஹ்ருத்யம்.
ஸ்வச்சஸ்வாந்தம் நிஷ்கலரூபம் ரஹிதாதிம்
ஸுப்ரஹ்மண்யம் தேவஶரண்யம் ஸுரமீடே.
கௌரீபுத்ரம் தேஶிகமேகம் கலிஶத்ரும்
ஸர்வாத்மானம் ஶக்திகரம் தம் வரதானம்.
ஸேனாதீஶம் த்வாதஶநேத்ரம் ஶிவஸூனும்
ஸுப்ரஹ்மண்யம் தேவஶரண்யம் ஸுரமீடே.
மௌனானந்தம் வைபவதானம் ஜகதாதிம்
தேஜ꞉புஞ்ஜம் ஸத்யமஹீத்ரஸ்திததேவம்.
ஆயுஷ்மந்தம் ரக்தபதாம்போருஹயுக்மம்
ஸுப்ரஹ்மண்யம் தேவஶரண்யம் ஸுரமீடே.
நிர்நாஶம் தம் மோஹனரூபம் மஹனீயம்
வேதாகாரம் யஜ்ஞஹவிர்போஜனஸத்த்வம்.
ஸ்கந்தம் ஶூரம் தானவதூலானலபூதம்
ஸுப்ரஹ்மண்யம் தேவஶரண்யம் ஸுரமீடே.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |