ஷடானன அஷ்டக ஸ்தோத்திரம்

நமோ(அ)ஸ்து வ்ருந்தாரகவ்ருந்தவந்த்ய-
பாதாரவிந்தாய ஸுதாகராய .
ஷடானனாயாமிதவிக்ரமாய
கௌரீஹ்ருதானந்தஸமுத்பவாய.
நமோ(அ)ஸ்து துப்யம் ப்ரணதார்திஹந்த்ரே
கர்த்ரே ஸமஸ்தஸ்ய மனோரதானாம்.
தாத்ரே ரதானாம் பரதாரகஸ்ய
ஹந்த்ரே ப்ரசண்டாஸுரதாரகஸ்ய.
அமூர்தமூர்தாய ஸஹஸ்ரமூர்தயே
குணாய குண்யாய பராத்பராய.
ஆபாரபாராயபராத்பராய
நமோ(அ)ஸ்து துப்யம் ஶிகிவாஹனாய.
நமோ(அ)ஸ்து தே ப்ரஹ்மவிதாம் வராய
திகம்பராயாம்பரஸம்ஸ்திதாய.
ஹிரண்யவர்ணாய ஹிரண்யபாஹவே
நமோ ஹிரண்யாய ஹிரண்யரேதஸே.
தப꞉ஸ்வரூபாய தபோதனாய
தப꞉பலானாம் ப்ரதிபாதகாய.
ஸதா குமாராய ஹி மாரமாரிணே
த்ருணீக்ருதைஶ்வர்யவிராகிணே நம꞉.
நமோ(அ)ஸ்து துப்யம் ஶரஜன்மனே விபோ
ப்ரபாதஸூர்யாருணதந்தபங்க்தயே.
பாலாய சாபாரபராக்ரமாய
ஷாண்மாதுராயாலமனாதுராய.
மீடுஷ்டமாயோத்தரமீடுஷே நமோ
நமோ கணானாம் பதயே கணாய.
நமோ(அ)ஸ்து தே ஜன்மஜராதிகாய
நமோ விஶாகாய ஸுஶக்திபாணயே.
ஸர்வஸ்ய நாதஸ்ய குமாரகாய
க்ரௌஞ்சாரயே தாரகமாரகாய.
ஸ்வாஹேய காங்கேய ச கார்திகேய
ஶைலேய துப்யம் ஸததந்நமோ(அ)ஸ்து.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |