காமாட்சி தண்டகம்

ஓங்காராத்மகபாஸிரூப்யவலயே ஸம்ʼஶோபி ஹேமம்ʼ மஹ꞉
பிப்ரத்கேலிஶுகம்ʼ த்ரயீகலகிரம்ʼ தக்ஷேண ஹஸ்தேன ச.
வாமே லம்பகரம்ʼ த்ரிபங்கிஸுபகம்ʼ தீனார்தனம்ரத்பதம்ʼ
ஸ்வாந்தே தீவ்யது மே கடாக்ஷஶுபதம்ʼ மந்தஸ்மிதோதாரகம்.
தக்ஷிணே காமஜித்யஸ்யா꞉ சூடாயாம்ʼ காமவல்லப꞉.
வாஸ꞉ காமாயுதஸ்யாத꞉ காமாக்ஷீம்ʼ தாம்ʼ நமாம்யஹம்.
காமாந்தா திலகம்ʼ யஸ்யா꞉ காமமாலீ ச புத்ரக꞉.
காமாந்தோபமவாணீம்ʼ தாம்ʼ காமாக்ஷீம்ʼ ப்ரணமாம்யஹம்.
காங்கமாதா து யா தேவீ காங்கமாலாவிராஜிதா.
காம்ʼ கதா ரக்ஷிதும்ʼ மர்த்யான் காங்கதேஹாம்ʼ நமாமி தாம்.
ஜயைகாம்ரேஶ்வரார்தாங்கி ஜய தஞ்ஜாவிலாஸினி.
ஜய பங்காருகாமாக்ஷி ஜய ஸர்வார்ததாயினி.
ஜய ஜனனி ஸுராஸுரஸ்தோமஸம்ʼஸேவ்யமானாதிபுண்யப்ரதேஶப்ரமுக்யாமதிஷ்டாய
காஞ்சீம்ʼ ஸ்வமூலஸ்வரூபேண பக்தேஷ்டஸந்தானசிந்தாமணே மஞ்ஜுஸம்பாஷணே
பாமணே.
மூலதேவீத்ருʼதீயாக்ஷிஸஞ்ஜாததேஜோனுரூபாம்ʼ ஸுவர்ணாம்ʼ ஸுமூர்திம்ʼ விதாயாம்ப
வணீபதிஸ்த்வாம்ʼ த்ருவே சைகதேஶே ப்ரதிஷ்டாப்ய காஞ்ச்யாம்ʼ
விவாஹோத்ஸவம்ʼ சாரு நிர்வ்ருʼத்ய சைகாம்ரநாதேன
காமாக்ஷி ஸம்ʼயோஜயாமாஸ சாகாஶபூபாலமேவாத்ர கர்தும்ʼ மஹம்ʼ தே ஸதா.
காமகோடீ ஸுபீடாவமர்தேன நஷ்டேக்ஷண꞉ பத்மபூஶ்சக்ரபூஜாம்ʼ ததாராதனம்ʼ தே
ஸ்வனுஷ்டய சக்ஷு꞉ ப்ரகாஶம்ʼ ப்ரபேதே ப்ருʼஶம்.
யவனஜனிதகோரகர்நாடகானீககாலே நு
துர்வாஸஸஶ்ஶிஷ்யமுக்யைர்வரஸ்தானிகைராஶு ஶேஞ்சிம்ʼ
ப்ரபத்யாம்ப ஸந்தானபூபாலஸம்பூஜிதா(அ)பூ꞉.
ததஶ்சோட்யார்பாலயஸ்வாமினா த்வம்ʼ ஸமாராதிதா(ஆ)ஸீஶ்சிராயா(அ)த
கத்வா பஹூன் க்ராமதேஶான்முதா ஹாடகக்ஷேத்ரஸம்ʼஶோபமானா ஸுதீர்காஸ்ஸமாஸ்தத்ர
நீத்வா(அ)த தஞ்ஜாபுராதீஶபாக்யப்ரகர்ஷேண
ஸம்ப்ராப்ய தஞ்ஜாம்ʼ ச பூதாம்ʼ ஸுஹ்ருʼத்தூலஜேந்த்ராக்யராஜேனஸம்ʼஸ்தாபிதா(அ)ஸ்மின்
ஶுபே மந்திரே ராமக்ருʼஷ்ணாலயாப்யந்தராபாஸி தேன ப்ரதத்தாம்ʼ புவம்ʼ சாபி
லப்த்வா(அ)த்ர துர்வாஸஸா(ஆ)திஷ்டஸௌபாக்யசிந்தாமணிப்ரோக்தபூஜாம்ʼ நு குர்வந்தி தே ஸாதவ꞉.
ஶரபமஹிபவர்திதானேகபாகம்ʼ ச தே மந்திரம்ʼ
காஞ்சீபீடாதிநாதப்ரகாண்டைரதோ தர்மகர்த்ருʼப்ரமுக்யைஶ்ச தேவாலயானல்பவித்தவ்யயேனாதினூத்னீக்ருʼதம்ʼ தத்.
ஶ்ஶாங்காவதம்ʼஸே ஸுகத்யா ஜிதோன்மத்தஹம்ʼஸே ருசாதீதஹம்ʼஸே நதாம்ʼஸே.
துலாமீனமாஸாத்தஸத்பல்குநீருʼக்ஷ ஶோபாதினேஷ்வத்ர ஜன்மோத்வஹாத்யுத்ஸவம்ʼ
ஶாரதே ராத்ரிகாலே ப்ரமுக்யோத்ஸவம்ʼ சாதிஸம்பாரபூர்வேண திவ்யாபிஷேகேண ஸம்பாவந்த்யம்ப.
தே பக்தவ்ருʼந்தா꞉ ஸதானந்தகந்தே ஸுமாதங்கனந்தே
அச்சகுந்தாபதந்தே ஶுபே கந்தமார்ஜாரரேதோ(அ)பிஸம்ʼவாஸிதே
ஜானகீஜாநிஸம்ʼவந்திதே ஜாமதக்ன்யேன ஸன்னந்தித.
மதுரஸுகவிமூகஸம்ʼஶ்லாதிதே பூஜ்யதுர்வாஸஸாராதிதே
தௌம்யஸத்பக்தஸம்பாவிதே ஶங்கராசார்யஸம்ʼஸேவிதே
காஞ்சிபீடேஶ்வரை꞉ பூஜிதே ஶ்யாமஶாஸ்த்ரீதிவிக்யாதஸங்கீதராட்கீர்திதே
தஞ்ஜபூர்வாஸிஸௌபாக்யதாத்ரீம்ʼ பவித்ரீம்ʼ ஸதா பாவயே த்வாம்ʼ வராகா꞉.
க்ருʼபாஸாந்த்ரத்ருʼஷ்டிம்ʼ குருஷ்வாம்ப ஶீக்ரம்ʼ மன꞉
ஶுத்திமச்சாம்ʼ ச தேஹ்யாத்மவித்யாம்ʼ க்ஷமஸ்வாபராதம்ʼ
மயா யத்க்ருʼதம்ʼ தே ப்ரயச்சாத்ர ஸௌக்யம்ʼ பரத்ராபி நித்யம்ʼ
விதேஹ்யங்க்ரிபத்மே த்ருʼடாம்ʼ பக்திமாராத்
நமஸ்தே ஶிவே தேஹி மே மங்கலம்ʼ பாஹி காமாக்ஷி மாம்ʼ பாஹி காமாக்ஷி மாம்.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

81.5K
1.0K

Comments

b2ijf
Wow... Thank you so much to the makers . -Dipshika Das

My day starts with Vedadhara🌺🌺 -Priyansh Rai

👏👏👏🙏🙏🙏🌹🌹🌹🌺🌺🌺🌼🌼🌼🌷🌷🌷 -User_sdxa4y

Every morning I wake up expecting something really good on Vedadhara group. Never disappointed. Joining this group s a blesssing.🙏🙏🙏🙏🙏🙏 -Srivatsan

Never knew such a great website existing -Remya Ramakrishna

Read more comments

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |