காமாட்சி ஸ்துதி

மாயே மஹாமதி ஜயே புவி மங்கலாங்கே
வீரே பிலேஶயகலே த்ரிபுரே ஸுபத்ரே.
ஐஶ்வர்யதானவிபவே ஸுமனோரமாஜ்ஞே
காமாக்ஷிமாதரநிஶம் மம தேஹி ஸௌக்யம்.
ஶைலாத்மஜே கமலநாபஸஹோதரி த்வம்
த்ரைலோக்யமோஹகரணே ஸ்மரகோடிரம்யே.
காமப்ரதே பரமஶங்கரி சித்ஸ்வரூபே
காமாக்ஷிமாதரநிஶம் மம தேஹி ஸௌக்யம்.
ஸர்வார்தஸாதக- தியாமதிநேத்ரி ராமே
பக்தார்திநாஶனபரே-(அ)ருணரக்தகாத்ரே.
ஸம்ஶுத்தகுங்குமகணைரபி பூஜிதாங்கே
காமாக்ஷிமாதரநிஶம் மம தேஹி ஸௌக்யம்.
பாணேக்ஷுதண்ட- ஶுகபாரிதஶுப்ரஹஸ்தே
தேவி ப்ரமோதஸமபாவினி நித்யயோனே.
பூர்ணாம்புவத்கலஶ- பாரனதஸ்தநாக்ரே
காமாக்ஷிமாதரநிஶம் மம தேஹி ஸௌக்யம்.
சக்ரேஶ்வரி ப்ரமதநாதஸுரே மனோஜ்ஞே
நித்யக்ரியாகதிரதே ஜநமோக்ஷதாத்ரி.
ஸர்வானுதாபஹரணே முனிஹர்ஷிணி த்வம்
காமாக்ஷிமாதரநிஶம் மம தேஹி ஸௌக்யம்.
ஏகாம்ரநாத- ஸஹதர்ம்மிணி ஹே விஶாலே
ஸம்ஶோபிஹேம- விலஸச்சுபசூடமௌலே.
ஆராதிதாதிமுனி- ஶங்கரதிவ்யதேஹே
காமாக்ஷிமாதரநிஶம் மம தேஹி ஸௌக்யம்.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Recommended for you

காமாட்சி ஸ்துதி

காமாட்சி ஸ்துதி

மாயே மஹாமதி ஜயே புவி மங்கலாங்கே வீரே பிலேஶயகலே த்ரிபுரே ஸுபத்ரே. ஐஶ்வர்யதானவிபவே ஸுமனோரமாஜ்ஞே காமாக்ஷிமாதரநிஶம் மம தேஹி ஸௌக்யம். ஶைலாத்மஜே கமலநாபஸஹோதரி த்வம் த்ரைலோக்யமோஹகரணே ஸ்மரகோடிரம்யே. காமப்ரதே பரமஶங்கரி சித்ஸ்வரூபே காமாக்ஷிமாதரநிஶம் மம தேஹி ஸௌக்யம்.

Click here to know more..

வித்யா ப்ரத சரஸ்வதி ஸ்தோத்திரம்

வித்யா ப்ரத சரஸ்வதி ஸ்தோத்திரம்

விஶ்வேஶ்வரி மஹாதேவி வேதஜ்ஞே விப்ரபூஜிதே। வித்யாம் ப்ரதேஹி ஸர்வஜ்ஞே வாக்தேவி த்வம் ஸரஸ்வதி। ஸித்திப்ரதாத்ரி ஸித்தேஶி விஶ்வே விஶ்வவிபாவனி। வித்யாம் ப்ரதேஹி ஸர்வஜ்ஞே வாக்தேவி த்வம் ஸரஸ்வதி। வேதத்ரயாத்மிகே தேவி வேதவேதாந்தவர்ணிதே। வித்யாம் ப்ரதேஹி ஸர்வஜ்ஞே வாக

Click here to know more..

துளசி பூஜையின் மாஹாத்ம்யம்

துளசி பூஜையின் மாஹாத்ம்யம்

Click here to know more..

Other stotras

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |