பார்வதி ஆர்த்தி

ஜய பார்வதீ மாதா ஜய பார்வதீ மாதா।
ப்ரஹ்மா ஸனாதன தேவீ ஶுபபல கீ தாதா।
அரிகுலபத்ம வினாஸனீ ஜய ஸேவகத்ராதா।
ஜகஜீவன ஜகதம்பா ஹரிஹர குண காதா।
ஸிம்ஹ கா பாஹன ஸாஜே குண்டல ஹைம் ஸாதா।
தேவபந்து ஜஸ காவத ந்ருத்ய கரத தா தா।
ஸதயுக ரூப ஶீல அதிஸுந்தர நாம ஸதீ கஹலாதா।
ஹேமாஞ்சல கர ஜனமீ ஸகியன ஸங்க ராதா।
ஶும்ப நிஶும்ப விதாரே ஹேமாஞ்சல ஸ்தாதா।
ஸஹஸ்ர புஜ தனு தரிகே சக்ர லியோ ஹாதா।
ஸ்ருஷ்டிரூப துஹீ ஹை ஜனனீ ஶிவஸங்க ரங்கராதா।
நந்தீ ப்ருங்கீ பீன லஹீ ஹை ஹாதன மதமாதா।
தேவன அரஜ கரத தவ சித கோ லாதா।
காவத தே தே தாலீ மன மேம் ரங்கராதா।
ஶ்ரீ ப்ரதாப ஆரதீ மையா கீ ஜோ கோஈ காதா।
ஸதா ஸுகீ நித ரஹதா ஸுக ஸம்பத்தி பாதா।

Recommended for you

விஷ்ணு ஷட்பதீ ஸ்தோத்திரம்

விஷ்ணு ஷட்பதீ ஸ்தோத்திரம்

அவினயமபனய விஷ்ணோ தமய மன꞉ ஶமய விஷயம்ருகத்ருஷ்ணாம்। பூததயாம் விஸ்தாரய தாரய ஸமஸாரஸாகரத꞉। திவ்யதுனீமகரந்தே பரிமலபரிபோகஸச்சிதானந்தே। ஶ்ரீபதிபதாரவிந்தே பவபயகேதச்சிதே வந்தே। ஸத்யபி பேதாபகமே நாத தவாஹம் ந மாமகீனஸ்த்வம்। ஸாமுத்ரோ ஹி தரங்க꞉ க்வசன ஸமுத்ரோ ந தாரங்க꞉।

Click here to know more..

இராம நமஸ்கார ஸ்தோத்திரம்

இராம நமஸ்கார ஸ்தோத்திரம்

ஓம் ஶ்ரீஹனுமானுவாச। திரஶ்சாமபி ராஜேதி ஸமவாயம் ஸமீயுஷாம்। யதா ஸுக்ரீவமுக்யானாம் யஸ்தமுக்ரம் நமாம்யஹம்। ஸக்ருதேவ ப்ரபன்னாய விஶிஷ்டாயைவ யத் ப்ரியம்। விபீஷணாயாப்திதடே யஸ்தம் வீரம் நமாம்யஹம்। யோ மஹான் பூஜிதோ வ்யாபீ மஹாப்தே꞉ கருணாம்ருதம்। ஸ்துதம் ஜடாயுனா யேன மஹ

Click here to know more..

யுகப்போக்கில் தர்மம் குறைந்து கொண்டே வருவது ஏன்? பகுதி 1

 யுகப்போக்கில் தர்மம் குறைந்து கொண்டே வருவது ஏன்? பகுதி 1

Click here to know more..

Other stotras

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |