பார்வதி ஆர்த்தி

ஜய பார்வதீ மாதா ஜய பார்வதீ மாதா।
ப்ரஹ்மா ஸனாதன தேவீ ஶுபபல கீ தாதா।
அரிகுலபத்ம வினாஸனீ ஜய ஸேவகத்ராதா।
ஜகஜீவன ஜகதம்பா ஹரிஹர குண காதா।
ஸிம்ஹ கா பாஹன ஸாஜே குண்டல ஹைம் ஸாதா।
தேவபந்து ஜஸ காவத ந்ருத்ய கரத தா தா।
ஸதயுக ரூப ஶீல அதிஸுந்தர நாம ஸதீ கஹலாதா।
ஹேமாஞ்சல கர ஜனமீ ஸகியன ஸங்க ராதா।
ஶும்ப நிஶும்ப விதாரே ஹேமாஞ்சல ஸ்தாதா।
ஸஹஸ்ர புஜ தனு தரிகே சக்ர லியோ ஹாதா।
ஸ்ருஷ்டிரூப துஹீ ஹை ஜனனீ ஶிவஸங்க ரங்கராதா।
நந்தீ ப்ருங்கீ பீன லஹீ ஹை ஹாதன மதமாதா।
தேவன அரஜ கரத தவ சித கோ லாதா।
காவத தே தே தாலீ மன மேம் ரங்கராதா।
ஶ்ரீ ப்ரதாப ஆரதீ மையா கீ ஜோ கோஈ காதா।
ஸதா ஸுகீ நித ரஹதா ஸுக ஸம்பத்தி பாதா।

50.3K

Comments

8ivfx

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |