கௌரி ஸ்துதி

அபினவ- நித்யாமமரஸுரேந்த்ராம்
விமலயஶோதாம் ஸுபலதரித்ரீம்.
விகஸிதஹஸ்தாம் த்ரிநயனயுக்தாம்
நயபகதாத்ரீம் பஜ ஸரஸாங்கீம்.
அம்ருதஸமுத்ரஸ்தித- முனினம்யாம்
திவிபவபத்மாயத- ருசிநேத்ராம்.
குஸுமவிசித்ரார்சித- பதபத்மாம்
ஶ்ருதிரமணீயாம் பஜ நர கௌரீம்.
ப்ரணவமயீம் தாம் ப்ரணதஸுரேந்த்ராம்
விகலிதபிம்பாம் கனகவிபூஷாம்.
த்ரிகுணவிவர்ஜ்யாம் த்ரிதிவஜனித்ரீம்
ஹிமதரபுத்ரீம் பஜ ஜகதம்பாம்.
ஸ்மரஶதரூபாம் விதிஹரவந்த்யாம்
பவபயஹத்ரீம் ஸவனஸுஜுஷ்டாம்.
நியதபவித்ராமஸி- வரஹஸ்தாம்
ஸ்மிதவதனாட்யாம் பஜ ஶிவபத்னீம்.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |