சாகம்பரி அஷ்டோத்தர சதநாமாவளி

அஸ்ய ஶ்ரீ ஶாகம்பரீ-அஷ்டோத்தரஶதநாமாவலிமஹாமந்த்ரஸ்ய ப்ரஹ்மா
ருʼஷி꞉, அனுஷ்டுப்சந்த꞉ . ஶாகம்பரீ தேவதா . ஸௌ꞉ பீஜம் . க்லீம்ʼ ஶக்தி꞉ .
ஹ்ரீம்ʼ கீலகம் . ஶ்ரீஶாகம்பரீப்ரஸாதஸித்தயர்தே
பாராயணே விநியோக꞉ .
ஶாந்தா ஶாரதசந்த்ரஸுந்தரமுகீ ஶால்யன்னபோஜ்யப்ரியா
ஶாகை꞉ பாலிதவிஷ்டபா ஶதத்ருʼஶா ஶாகோல்லஸத்விக்ரஹா .
ஶ்யாமாங்கீ ஶரணாகதார்திஶமனீ ஶக்ராதிபி꞉ ஶம்ʼஸிதா
ஶங்கர்யஷ்டபலப்ரதா பகவதீ ஶாகம்பரீ பாது மாம் ..
ௐ ஶாகம்பர்யை நம꞉ . மஹாலக்ஷ்ம்யை . மஹாகால்யை . மஹாகாந்த்யை .
மஹாஸரஸ்வத்யை . மஹாகௌர்யை . மஹாதேவ்யை . பக்தானுக்ரஹகாரிண்யை .
ஸ்வப்ரகாஶாத்மரூபிண்யை . மஹாமாயாயை . மாஹேஶ்வர்யை . வாகீஶ்வர்யை .
ஜகத்தாத்ர்யை . காலராத்ர்யை . த்ரிலோகேஶ்வர்யை . பத்ரகால்யை . கரால்யை .
பார்வத்யை . த்ரிலோசனாயை . ஸித்தலக்ஷ்ம்யை நம꞉ .. 20
ௐ க்ரியாலக்ஷ்ம்யை நம꞉ . மோக்ஷப்ரதாயின்யை . அரூபாயை .
பஹுரூபாயை . ஸ்வரூபாயை . விரூபாயை . பஞ்சபூதாத்மிகாயை . தேவ்யை .
தேவமூர்த்யை . ஸுரேஶ்வர்யை . தாரித்ர்யத்வம்ʼஸின்யை . வீணாபுஸ்தகதாரிண்யை .
ஸர்வஶக்த்யை . த்ரிஶக்த்ர்யை . ப்ரஹ்மவிஷ்ணுஶிவாத்மிகாயை . அஷ்டாங்கயோகின்யை .
ஹம்ʼஸகாமின்யை . நவதுர்காயை . அஷ்டபைரவாயை . கங்காயை நம꞉ .. 40
ௐ வேண்யை நம꞉ . ஸர்வஶஸ்த்ரதாரிண்யை . ஸமுத்ரவஸனாயை .
ப்ரஹ்மாண்டமேகலாயை . அவஸ்தாத்ரயநிர்முக்தாயை . குணத்ரயவிவர்ஜிதாயை .
யோகத்யானைகஸம்ʼந்யஸ்தாயை . யோகத்யானைகரூபிண்யை . வேதத்ரயரூபிண்யை .
வேதாந்தஜ்ஞானரூபிண்யை . பத்மாவத்யை . விஶாலாக்ஷ்யை . நாகயஜ்ஞோபவீதின்யை .
ஸூர்யசந்த்ரஸ்வரூபிண்யை . க்ரஹநக்ஷத்ரரூபிண்யை . வேதிகாயை . வேதரூபிண்யை .
ஹிரண்யகர்பாயை . கைவல்யபததாயின்யை . ஸூர்யமண்டலஸம்ʼஸ்திதாயை நம꞉ .. 60
ௐ ஸோமமண்டலமத்யஸ்தாயை நம꞉ . வாயுமண்டலஸம்ʼஸ்திதாயை .
வஹ்னிமண்டலமத்யஸ்தாயை . ஶக்திமண்டலஸம்ʼஸ்திதாயை . சித்ரிகாயை .
சக்ரமார்கப்ரதாயின்யை . ஸர்வஸித்தாந்தமார்கஸ்தாயை . ஷட்வர்கவர்ணவர்ஜிதாயை .
ஏகாக்ஷரப்ரணவயுக்தாயை . ப்ரத்யக்ஷமாத்ருʼகாயை . துர்காயை . கலாவித்யாயை .
சித்ரஸேனாயை . சிரந்தனாயை . ஶப்தப்ரஹ்மாத்மிகாயை . அனந்தாயை . ப்ராஹ்ம்யை .
ப்ரஹ்மஸனாதனாயை . சிந்தாமண்யை . உஷாதேவ்யை நம꞉ .. 80
ௐ வித்யாமூர்திஸரஸ்வத்யை நம꞉ . த்ரைலோக்யமோஹின்யை . வித்யாதாயை .
ஸர்வாத்யாயை . ஸர்வரக்ஷாகர்த்ர்யை . ப்ரஹ்மஸ்தாபிதரூபாயை .
கைவல்யஜ்ஞானகோசராயை . கருணாகாரிண்யை . வாருண்யை . தாத்ர்யை .
மதுகைடபமர்தின்யை . அசிந்த்யலக்ஷணாயை . கோப்த்ர்யை .
ஸதாபக்தாகநாஶின்யை . பரமேஶ்வர்யை . மஹாரவாயை . மஹாஶாந்த்யை .
ஸித்தலக்ஷ்ம்யை . ஸத்யோஜாத-வாமதேவாகோரதத்புருஷேஶானரூபிண்யை .
நகேஶதனயாயை நம꞉ .. 100
ௐ ஸுமங்கல்யை நம꞉ . யோகின்யை . யோகதாயின்யை . ஸர்வதேவாதிவந்திதாயை .
விஷ்ணுமோஹின்யை . ஶிவமோஹின்யை . ப்ரஹ்மமோஹின்யை . ஶ்ரீவனஶங்கர்யை நம꞉ .. 108

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

33.4K

Comments Tamil

iuqea
நன்றி 🌹 -சூரியநாராயணன்

Great work without any spelling mistakes.Namaskaram. -Padmanabhan K

🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏 -sivaramakrishna sharma

சிறந்த website.. thanks🙏🙏 -தைலாம்பாள்

Read more comments

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |