பார்வதி ப்ரணதி ஸ்தோத்திரம்

புவனகேலிகலாரஸிகே ஶிவே
ஜடிதி ஜஞ்ஜணஜங்க்ருதனூபூரே.
த்வனிமயம் பவபீஜமனஶ்வரம்
ஜகதிதம் தவ ஶப்தமயம் வபு꞉.
விவிதசித்ரவிசித்ரிதமத்புதம்
ஸதஸதாத்மகமஸ்தி சிதாத்மகம்.
பவதி போதமயம் பஜதாம் ஹ்ருதி
ஶிவ ஶிவேதி ஶிவேதி வசோ(அ)நிஶம்.
ஜனனி மஞ்ஜுலமங்கலமந்திரம்
ஜகதிதம் ஜகதம்ப தவேப்ஸிதம்.
ஶிவஶிவாத்மகதத்த்வமிதம் பரம்
ஹ்யஹமஹோ நு நதோ(அ)ஸ்மி நதோ(அ)ஸ்ம்யஹம்.
ஸ்துதிமஹோ கில கிம் தவ குர்மஹே
ஸுரகுரோரபி வாக்படுதா குத꞉.
இதி விசார்ய பரே பரமேஶ்வரி
ஹ்யஹமஹோ நு நதோ(அ)ஸ்மி நதோ(அ)ஸ்ம்யஹம்.
சிதி சமத்க்ருதிசிந்தநமஸ்து மே
நிஜபரம் பவபேதநிக்ருந்தனம்.
ப்ரதிபலம் ஶிவஶக்திமயம் ஶிவே
ஹ்யஹமஹோ நு நதோ(அ)ஸ்மி நதோ(அ)ஸ்ம்யஹம்.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |