காமாட்சி ஸ்தோத்திரம்

Add to Favorites

Other languages: EnglishHindiMalayalamTeluguKannada

காமாக்ஷி மாதர்நமஸ்தே। காமதானைகதக்ஷே ஸ்திதே பக்தபக்ஷே। காமாக்ஷிமாதர்நமஸ்தே।
காமாரிகாந்தே குமாரி। காலகாலஸ்ய பர்து꞉ கரே தத்தஹஸ்தே।
காமாய காமப்ரதாத்ரி। காமகோடிஸ்தபூஜ்யே கிரம் தேஹி மஹ்யம்। காமாக்ஷி மாதர்நமஸ்தே।
ஶ்ரீசக்ரமத்யே வஸந்தீம்। பூதரக்ஷ꞉பிஶாசாதிது꞉கான் ஹரந்தீம்।
ஶ்ரீகாமகோட்யாம் ஜ்வலந்தீம்। காமஹீனை꞉ ஸுகம்யாம் பஜே தேஹி வாசம்। காமாக்ஷி மாதர்நமஸ்தே।
இந்த்ராதிமான்யே ஸுதன்யே। ப்ரஹ்மவிஷ்ண்வாதிவந்த்யே கிரீந்த்ரஸ்ய கன்யே।
மான்யாம் ந மன்யே த்வதன்யாம்। மானிதாங்க்ரிம் முனீந்த்ரைர்பஜே மாதரம் த்வாம்। காமாக்ஷி மாதர்நமஸ்தே।
ஸிம்ஹாதிரூடே நமஸ்தே। ஸாதுஹ்ருத்பத்மகூடே ஹதாஶேஷமூடே।
ரூடம் ஹர த்வம் கதம் மே। கண்டஶப்தம் த்ருடம் தேஹி வாக்வாதினி த்வம்। காமாக்ஷி மாதர்நமஸ்தே।
கல்யாணதாத்ரீம் ஜனித்ரீம்। கஞ்ஜபத்ராபநேத்ராம் கலாநாதவக்த்ராம்।
ஶ்ரீஸ்கந்தபுத்ராம் ஸுவக்த்ராம்। ஸச்சரித்ராம் ஶிவாம் த்வாம் பஜே தேஹி வாசம்। காமாக்ஷி மாதர்நமஸ்தே।
ஶ்ரீஶங்கரேந்த்ராதிவந்த்யாம்। ஶங்கராம் ஸாதுசித்தே வஸந்தீம் ஸுரூபாம்।
ஸத்பாவநேத்ரீம் ஸுநேத்ராம்। ஸர்வயஜ்ஞஸ்வரூபாம் பஜே தேஹி வாசம்। காமாக்ஷி மாதர்நமஸ்தே।
பக்த்யா க்ருதம் ஸ்தோத்ரரத்னம்। ஈப்ஸிதானந்தராகேன தேவீப்ரஸாதாத்।
நித்யம் படேத்பக்திபூர்ணம்। தஸ்ய ஸர்வார்தஸித்திர்பவேதேவ நூனம்। காமாக்ஷி மாதர்நமஸ்தே।
தேவி காமாக்ஷி மாதர்நமஸ்தே। தேவி காமாக்ஷி மாதர்நமஸ்தே।

Other stotras

Copyright © 2022 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |
Active Visitors:
3352790