ఏక శ్లోకి దుర్గా సప్తశతి

 

యా హ్యంబా మధుకైటభప్రమథినీ యా మాహిషోన్మూలినీ
యా ధూమ్రేక్షణచండముండమథినీ యా రక్తబీజాశినీ.
శక్తిః శుంభనిశుంభదైత్యదలినీ యా సిద్ధిలక్ష్మీః పరా
సా దుర్గా నవకోటివిశ్వసహితా మాం పాతు విశ్వేశ్వరీ..

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |