భద్రకాలీ స్తుతి

కాలి కాలి మహాకాలి భద్రకాలి నమోఽస్తు తే.
కులం చ కులధర్మం చ మాం చ పాలయ పాలయ.
భద్రకాలి నమస్తుభ్యం భద్రే విద్రావితాసురే.
రుద్రనేత్రాగ్నిసంభూతే భద్రమాశు ప్రయచ్ఛ మే.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |