దుర్గా అష్టక స్తోత్రం

వందే నిర్బాధకరుణామరుణాం శరణావనీం.
కామపూర్ణజకారాద్య- శ్రీపీఠాంతర్నివాసినీం.
ప్రసిద్ధాం పరమేశానీం నానాతనుషు జాగ్రతీం.
అద్వయానందసందోహ- మాలినీం శ్రేయసే శ్రయే.
జాగ్రత్స్వప్నసుషుప్త్యాదౌ ప్రతివ్యక్తి విలక్షణాం.
సేవే సైరిభసమ్మర్దరక్షణేషు కృతక్షణాం.
తత్తత్కాలసముద్భూత- రామకృష్ణాదిసేవితాం.
ఏకధా దశధా క్వాపి బహుధా శక్తిమాశ్రయే.
స్తవీమి పరమేశానీం మహేశ్వరకుటుంబినీం.
సుదక్షిణామన్నపూర్ణాం లంబోదరపయస్వినీం.
మేధాసామ్రాజ్యదీక్షాది- వీక్షారోహస్వరూపికాం.
తామాలంబే శివాలంబాం ప్రసాదరూపికాం.
అవామా వామభాగేషు దక్షిణేష్వపి దక్షిణా.
అద్వయాపి ద్వయాకారా హృదయాంభోజగావతాత్.
మంత్రభావనయా దీప్తామవర్ణాం వర్ణరూపిణీం.
పరాం కందలికాం ధ్యాయన్ ప్రసాదమధిగచ్ఛతి.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

47.3K

Comments Telugu

tcxGi
అద్భుత ఫీచర్లు 🌈 -మర్రిపూడి సుబ్బు

సమగ్ర సమాచారంతో 🙏🙏 -మాకుమాగులూరి చంద్ర

సులభంగా నావిగేట్ 😊 -హరీష్

అద్భుతమైన వెబ్‌సైట్ 🌈 -ఆంజనేయులు

చాలా బాగున్న వెబ్‌సైట్ 😊 -కలిమేళ్ల కృష్ణ

Read more comments

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |