దుర్గా నమస్కార స్తోత్రం

నమస్తే హే స్వస్తిప్రదవరదహస్తే సుహసితే
మహాసింహాసీనే దరదురితసంహారణరతే .
సుమార్గే మాం దుర్గే జనని తవ భర్గాన్వితకృపా
దహంతీ దుశ్చింతాం దిశతు విలసంతీ ప్రతిదిశం ..

అనన్యా గౌరీ త్వం హిమగిరి-సుకన్యా సుమహితా
పరాంబా హేరంబాకలితముఖబింబా మధుమతీ .
స్వభావైర్భవ్యా త్వం మునిమనుజసేవ్యా జనహితా
మమాంతఃసంతాపం హృదయగతపాపం హర శివే ..

అపర్ణా త్వం స్వర్ణాధికమధురవర్ణా సునయనా
సుహాస్యా సల్లాస్యా భువనసముపాస్యా సులపనా .
జగద్ధాత్రీ పాత్రీ ప్రగతిశుభదాత్రీ భగవతీ
ప్రదేహి త్వం హార్దం పరమసముదారం ప్రియకరం ..

ధరా దుష్టైర్భ్రష్టైః పరధనసుపుష్టైః కవలితా
దురాచారద్వారా ఖిలఖలబలోద్వేగదలితా .
మహాకాలీ త్వం వై కలుషకషణానాం ప్రశమనీ
మహేశానీ హంత్రీ మహిషదనుజానాం విజయినీ ..

ఇదానీం మేదిన్యా హృదయమతిదీనం ప్రతిదినం
విపద్గ్రస్తం త్రస్తం నిగదతి సమస్తం జనపదం .
మహాశంకాతంకైర్వ్యథితపృథివీయం ప్రమథితా
నరాణామార్త్తిం తే హరతు రణమూర్త్తిః శరణదా ..

సమగ్రే సంసారే ప్రసరతు తవోగ్రం గురుతరం
స్వరూపం సంహర్త్తుం దనుజకులజాతం కలిమలం .
పునః సౌమ్యా రమ్యా నిహితమమతాస్నేహసుతను-
ర్మనోవ్యోమ్ని వ్యాప్తా జనయతు జనానాం హృది ముదం ..

అనింద్యా త్వం వంద్యా జగదురసి వృందారకగణైః
ప్రశాంతే మే స్వాంతే వికశతు నితాంతం తవ కథా .
దయాదృష్టిర్దేయా సకలమనసాం శోకహరణీ
సదుక్త్యా మే భక్త్యా తవ చరణపద్మే ప్రణతయః ..

భవేద్ గుర్వీ చార్వీ చిరదివసముర్వీ గతభయా
సదన్నా సంపన్నా సరససరణీ తే కరుణయా .
సముత్సాహం హాసం ప్రియదశహరాపర్వసహితం
సపర్యా తే పర్యావరణకృతకార్యా వితనుతాం ..

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

72.3K
1.4K

Comments Telugu

8prns
వేదధార వలన నా జీవితంలో చాలా మార్పు మరియు పాజిటివిటీ వచ్చింది. హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు! 🙏🏻 -Bhaskara Krishna

చాలా ఉపయోగకరమైన వెబ్‌సైట్ 😊 -మద్దులపల్లి రమేష్

హరేకృష్ణ హరేకృష్ణ కృష్ణ కృష్ణ హరే హరే 🙏🙏 -వెంకట సత్య సాయి కుమార్

వేదధార ద్వారా నాకు వచ్చిన పాజిటివిటీ మరియు ఎదుగుదల కోసం కృతజ్ఞతలు. 🙏🏻 -Vinutha Reddy

అందమైన వెబ్‌సైట్ 🌺 -సీతారాం

Read more comments

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |