ದಂಡಪಾಣಿ ಸ್ತೋತ್ರ

ಚಂಡಪಾಪಹರ- ಪಾದಸೇವನಂ ಗಂಡಶೋಭಿವರ- ಕುಂಡಲದ್ವಯಂ.
ದಂಡಿತಾಖಿಲ- ಸುರಾರಿಮಂಡಲಂ ದಂಡಪಾಣಿಮನಿಶಂ ವಿಭಾವಯೇ.
ಕಾಲಕಾಲತನುಜಂ ಕೃಪಾಲಯಂ ಬಾಲಚಂದ್ರವಿಲಸಜ್-ಜಟಾಧರಂ.
ಚೇಲಧೂತಶಿಶು- ವಾಸರೇಶ್ವರಂ ದಂಡಪಾಣಿಮನಿಶಂ ವಿಭಾವಯೇ.
ತಾರಕೇಶ- ಸದೃಶಾನನೋಜ್ಜ್ವಲಂ ತಾರಕಾರಿಮಖಿಲಾರ್ಥದಂ ಜವಾತ್.
ತಾರಕಂ ನಿರವಧೇರ್ಭವಾಂಬುಧೇರ್ದಂಡ- ಪಾಣಿಮನಿಶಂ ವಿಭಾವಯೇ.
ತಾಪಹಾರಿನಿಜ- ಪಾದಸಂಸ್ತುತಿಂ ಕೋಪಕಾಮಮುಖ- ವೈರಿವಾರಕಂ.
ಪ್ರಾಪಕಂ ನಿಜಪದಸ್ಯ ಸತ್ವರಂ ದಂಡಪಾಣಿಮನಿಶಂ ವಿಭಾವಯೇ.
ಕಾಮನೀಯಕವಿ- ನಿರ್ಜಿತಾಂಗಜಂ ರಾಮಲಕ್ಷ್ಮಣ- ಕರಾಂಬುಜಾರ್ಚಿತಂ.
ಕೋಮಲಾಂಗಮತಿ- ಸುಂದರಾಕೃತಿಂ ದಂಡಪಾಣಿಮನಿಶಂ ವಿಭಾವಯೇ.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

63.0K

Comments Kannada

fs2hf
ವಿಶೇಷವಾದ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ⭐ -ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಮುನ್ನು

ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಉತ್ತಮ ಮಾಹಿತಿ -ಮಾಲತಿ

ಧಾರ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಆಧಾರವಾದ ಸ್ಥಳ -ಮೀನಾಕ್ಷಿ

ತುಂಬಾ ಉಪಯುಕ್ತ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ 😊 -ಅಜಯ್ ಗೌಡ

ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಷಯಗಳ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ತೆರೆದಿಡುತ್ತದೆ -ರತ್ನಾ ಮೂರ್ತಿ

Read more comments

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |