பகவத் கீதை அஷ்டோத்தர சத நாமாவளி

ௐ ஶ்ரீமத்பகவத்கீதாயை நம꞉ .
ௐ ஶ்ரீக்ருʼஷ்ணாம்ருʼதவாண்யை நம꞉ .
ௐ பார்தாய ப்ரதிபோதிதாயை நம꞉ .
ௐ வ்யாஸேன க்ரதிதாயை நம꞉ .
ௐ ஸஞ்ஜயவர்ணிதாயை நம꞉ .
ௐ மஹாபாரதமத்யஸ்திதாயை நம꞉ .
ௐ குருக்ஷேத்ரே உபதிஷ்டாயை நம꞉ .
ௐ பகவத்யை நம꞉ .
ௐ அம்பாரூபாயை நம꞉ .
ௐ அத்வைதாம்ருʼதவர்ஷிண்யை நம꞉ .
ௐ பவத்வேஷிண்யை நம꞉ .
ௐ அஷ்டாதஶாத்யாய்யை நம꞉ .
ௐ ஸர்வோபநிஷத்ஸாராயை நம꞉ .
ௐ ப்ரஹ்மவித்யாயை நம꞉ .
ௐ யோகஶாஸ்த்ரரூபாயை நம꞉ .
ௐ ஶ்ரீக்ருʼஷ்ணார்ஜுனஸம்ʼவாதரூபாயை நம꞉ .
ௐ ஶ்ரீக்ருʼஷ்ணஹ்ருʼதயாயை நம꞉ .
ௐ ஸுந்தர்யை நம꞉ .
ௐ மதுராயை நம꞉ .
ௐ புனீதாயை நம꞉ .
ௐ கர்மமர்மப்ரகாஶின்யை நம꞉ .
ௐ காமாஸக்திஹராயை நம꞉ .
ௐ தத்த்வஜ்ஞானப்ரகாஶின்யை நம꞉ .
ௐ நிஶ்சலபக்திவிதாயின்யை நம꞉ .
ௐ நிர்மலாயை நம꞉ .
ௐ கலிமலஹாரிண்யை நம꞉ .
ௐ ராகத்வேஷவிதாரிண்யை நம꞉ .
ௐ மோதகாரிண்யை நம꞉ .
ௐ பவபயஹாரிண்யை நம꞉ .
ௐ தாரிண்யை நம꞉ .
ௐ பரமானந்தப்ரதாயை நம꞉ .
ௐ அஜ்ஞானநாஶின்யை நம꞉ .
ௐ ஆஸுரபாவவிநாஶின்யை நம꞉ .
ௐ தைவீஸம்பத்ப்ரதாயை நம꞉ .
ௐ ஹரிபக்தப்ரியாயை நம꞉ .
ௐ ஸர்வஶாஸ்த்ரஸ்வாமின்யை நம꞉ .
ௐ தயாஸுதாவர்ஷிண்யை நம꞉ .
ௐ ஹரிபதப்ரேமப்ரதாயின்யை நம꞉ .
ௐ ஶ்ரீப்ரதாயை நம꞉ .
ௐ விஜயப்ரதாயை நம꞉ .
ௐ பூதிதாயை நம꞉ .
ௐ நீதிதாயை நம꞉ .
ௐ ஸனாதன்யை நம꞉ .
ௐ ஸர்வதர்மஸ்வரூபிண்யை நம꞉ .
ௐ ஸமஸ்தஸித்திதாயை நம꞉ .
ௐ ஸன்மார்கதர்ஶிகாயை நம꞉ .
ௐ த்ரிலோகீபூஜ்யாயை நம꞉ .
ௐ அர்ஜுனவிஷாதஹாரிண்யை நம꞉ .
ௐ ப்ரஸாதப்ரதாயை நம꞉ .
ௐ நித்யாத்மஸ்வரூபதர்ஶிகாயை நம꞉ .
ௐ அநித்யதேஹஸம்ʼஸாரரூபதர்ஶிகாயை நம꞉ .
ௐ புனர்ஜன்மரஹஸ்யப்ரகடிகாயை நம꞉ .
ௐ ஸ்வதர்மப்ரபோதின்யை நம꞉ .
ௐ ஸ்திதப்ரஜ்ஞலக்ஷணதர்ஶிகாயை நம꞉ .
ௐ கர்மயோகப்ரகாஶிகாயை நம꞉ .
ௐ யஜ்ஞபாவனாப்ரகாஶின்யை நம꞉ .
ௐ விவிதயஜ்ஞப்ரதர்ஶிகாயை நம꞉ .
ௐ சித்தஶுத்திதாயை நம꞉ .
ௐ காமநாஶோபாயபோதிகாயை நம꞉ .
ௐ அவதாரதத்த்வவிசாரிண்யை நம꞉ .
ௐ ஜ்ஞானப்ராப்திஸாதனோபதேஶிகாயை நம꞉ .
ௐ த்யானயோகபோதின்யை நம꞉ .
ௐ மனோநிக்ரஹமார்கப்ரதீபிகாயை நம꞉ .
ௐ ஸர்வவிதஸாதகஹிதகாரிண்யை நம꞉ .
ௐ ஜ்ஞானவிஜ்ஞானப்ரகாஶிகாயை நம꞉ .
ௐ பராபரப்ரக்ருʼதிபோதிகாயை நம꞉ .
ௐ ஸ்ருʼஷ்டிரஹஸ்யப்ரகடிகாயை நம꞉ .
ௐ சதுர்விதபக்தலக்ஷணதர்ஶிகாயை நம꞉ .
ௐ புக்திமுக்திதாயை நம꞉ .
ௐ ஜீவஜகதீஶ்வரஸ்வரூபபோதிகாயை நம꞉ .
ௐ ப்ரணவத்யானோபதேஶிகாயை நம꞉ .
ௐ கர்மோபாஸனபலதர்ஶிகாயை நம꞉ .
ௐ ராஜவித்யாயை நம꞉ .
ௐ ராஜகுஹ்யாயை நம꞉ .
ௐ ப்ரத்யக்ஷாவகமாயை நம꞉ .
ௐ தர்ம்யாயை நம꞉ .
ௐ ஸுலபாயை நம꞉ .
ௐ யோகக்ஷேமகாரிண்யை நம꞉ .
ௐ பகவத்விபூதிவிஸ்தாரிகாயை நம꞉ .
ௐ விஶ்வரூபதர்ஶனயோகயுக்தாயை நம꞉ .
ௐ பகவதைஶ்வர்யப்ரதர்ஶிகாயை நம꞉ .
ௐ பக்திதாயை நம꞉ .
ௐ பக்திவிவர்தின்யை நம꞉ .
ௐ பக்தலக்ஷணபோதிகாயை நம꞉ .
ௐ ஸகுணநிர்குணப்ரகாஶின்யை நம꞉ .
ௐ க்ஷேத்ரக்ஷேத்ரஜ்ஞவிவேககாரிண்யை நம꞉ .
ௐ த்ருʼடவைராக்யகாரிண்யை நம꞉ .
ௐ குணத்ரயவிபாகதர்ஶிகாயை நம꞉ .
ௐ குணாதீதபுருஷலக்ஷணதர்ஶிகாயை நம꞉ .
ௐ அஶ்வத்தவ்ருʼக்ஷவர்ணனகாரிண்யை நம꞉ .
ௐ ஸம்ʼஸாரவ்ருʼக்ஷச்சேதனோபாயபோதின்யை நம꞉ .
ௐ த்ரிவிதஶ்ரத்தாஸ்வரூபப்ரகாஶிகாயை நம꞉ .
ௐ த்யாகஸந்யாஸதத்த்வதர்ஶிகாயை நம꞉.
ௐ யஜ்ஞதானதப꞉ஸ்வரூபபோதின்யை நம꞉ .
ௐ ஜ்ஞானகர்மகர்த்ருʼஸ்வரூபபோதிகாயை நம꞉ .
ௐ ஶரணாகதிரஹஸ்யப்ரதர்ஶிகாயை நம꞉ .
ௐ ஆஶ்சர்யரூபாயை நம꞉ .
ௐ விஸ்மயகாரிண்யை நம꞉ .
ௐ ஆஹ்லாதகாரிண்யை நம꞉ .
ௐ பக்திஹீனஜநாகம்யாயை நம꞉ .
ௐ ஜகத உத்தாரிண்யை நம꞉ .
ௐ திவ்யத்ருʼஷ்டிப்ரதாயை நம꞉ .
ௐ தர்மஸம்ʼஸ்தாபிகாயை நம꞉ .
ௐ பக்தஜனஸேவ்யாயை நம꞉ .
ௐ ஸர்வதேவஸ்துதாயை நம꞉ .
ௐ ஜ்ஞானகங்காயை நம꞉ .
ௐ ஶ்ரீக்ருʼஷ்ணப்ரியதமாயை நம꞉ .
ௐ ஸர்வமங்கலாயை நம꞉ .

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |