அநன்த கிருஷ்ண அஷ்டகம்

ஶ்ரீபூமிநீலாபரிஸேவ்யமானமனந்தக்ருஷ்ணம் வரதாக்யவிஷ்ணும்.
அகௌகவித்வம்ஸகரம் ஜனாநாமகம்ஹரேஶம் ப்ரபஜே ஸதா(அ)ஹம்.
திஷ்டன் ஸ்வதிஷ்ண்யே பரிதோ விபஶ்யன்னானந்தயன் ஸ்வானபிராமமூர்த்யா.
யோ(அ)கம்ஹரக்ராமஜனான் புனீதே ஹ்யனந்தக்ருஷ்ணம் வரதேஶமீடே.
பக்தான் ஜனான் பாலனதக்ஷமேகம் விபும் ஶ்ரியா(ஆ)ஶ்லிஷ்யதனும் மஹாந்தம்.
ஸுபர்ணபக்ஷோபரிரோசமானமனந்தக்ருஷ்ணம் வரதேஶமீடே.
ஸூர்யஸ்ய காந்த்யா ஸத்ருஶைர்விராஜத்ரத்னை꞉ ஸமாலங்க்ருதவேஷபூஷம்.
தமோ விநாஶாய முஹுர்முஹுஸ்த்வாமனந்தக்ருஷ்ணம் வரதேஶமீடே.
அனந்தஸம்ஸாரஸமுத்ரதாரனௌகாயிதம் ஶ்ரீபதிமானனாப்ஜம்.
அனந்தபக்தை꞉ பரித்ருஶ்யமானமனந்தக்ருஷ்ணம் வரதேஶமீடே.
நமந்தி தேவா꞉ ஸததம் யமேவ கிரீடினம் கதினம் சக்ரிணம் தம்.
வைகானஸை꞉ ஸூரிபிரர்சயந்தமனந்தக்ருஷ்ணம் வரதேஶமீடே.
தனோதி தேவ꞉ க்ருபயா வரான் யஶ்சிராயுஷம் பூதிமனன்யஸித்திம்.
தம் தேவதேவம் வரதானதக்ஷமனந்தக்ருஷ்ணம் வரதேஶமீடே.
க்ருஷ்ணம் நமஸ்க்ருத்ய மஹாமுனீந்த்ரா꞉ ஸ்வானந்ததுஷ்டா விகதான்யவாச꞉.
தம் ஸ்வானுபூத்யை பவபாத்மவந்த்யமனந்தக்ருஷ்ணம் வரதேஶமீடே.
அனந்தக்ருஷ்ணஸ்ய க்ருபாவலோகாதகம்ஹரக்ராமஜதீக்ஷிதேன.
ஸுஸூக்திமாலாம் ரசிதாம் மனோஜ்ஞாம் க்ருஹ்ணாது தேவோ வரதேஶவிஷ்ணு꞉.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

79.3K

Comments

iscxv

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |