கிருஷ்ண துவாதஸ மஞ்சரி ஸ்தோத்திரம்

துராஶாந்தோ(அ)முஷ்மின் விஷயவிஸராவர்தஜடரே
த்ருணாச்சன்னே கூபே த்ருணகபலலுப்த꞉ பஶுரிவ.
பதித்வா கித்யே(அ)ஸாவகதிரித உத்த்ருத்ய கலயே꞉
கதா மாம் க்ருஷ்ண த்வத்பதகமலலாபேன ஸுகிதம்.
கதஞ்சித்யச்சித்தே கமலபவகாமாந்தகமுகா꞉
வஹந்தோ மஜ்ஜந்தி ஸ்வயமனவதௌ ஹர்ஷஜலதௌ.
க்வ தத்திவ்யஶ்ரீமச்சரணகமலம் க்ருஷ்ண பவத꞉
க்வசா(அ)ஹம் தத்ரேஹா மம ஶுன இவாகண்டலபதே.
துராபஸ்த்வம் க்ருஷ்ண ஸ்மரஹரமுகானாம் ததபி தே
க்ஷதி꞉ கா காருண்யாதகதிரிதி மாம் லாலயஸி சேத்.
ப்ரபஶ்யன் ரத்யாயாம் ஶிஶுமகதிமுத்தாமருதிதம்
ந ஸம்ராடப்யங்கே தததுருதய꞉ ஸான்வயதி கிம்.
ப்ரதிஶ்வாஸம் நேதும் ப்ரயதனதுரீண꞉ பித்ருபதி-
ர்விபத்தீனாம் வ்யக்தம் விஹரணமிதம் து ப்ரதிபதம்.
ததா ஹேயவ்யூஹா தனுரியமிஹாதாப்யபிரமே
ஹதாத்மா க்ருஷ்ணைதாம் குமதிமபஹன்யா மம கதா.
விதீஶாராத்யஸ்த்வம் ப்ரணயவினயாப்யாம் பஜஸி யான்
ப்ரியஸ்தே யத்ஸேவீ விமத இதரஸ்தேஷு த்ருணதீ꞉.
கிமன்யத்ஸர்வா(அ)பி த்வதனபிமதைவ ஸ்திதிரஹோ
துராத்மைவம் தே ஸ்யாம் யதுவர தயார்ஹ꞉ கதமஹம்.
வினிந்த்யத்வே துல்யாதிகவிரஹிதா யே கலு கலா꞉
ததாபூதம் க்ருத்யம் யதபி ஸஹ தைரேவ வஸதி꞉.
ததேவானுஷ்டேயம் மம பவதி நேஹாஸ்த்யருசிர-
ப்யஹோ திங்மாம் குர்வே கிமிவ ந தயா க்ருஷ்ண மயி தே.
த்வதாக்யாபிக்யானத்வதமகுணாஸ்வாதனபவத்-
ஸபர்யாத்யாஸக்தா ஜகதி கதி வா(ஆ)நந்தஜலதௌ.
ந கேலந்த்யேவம் துர்வ்யஸனஹுதபுக்கர்பபதித-
ஸ்த்வஹம் ஸீதாம்யேகோ யதுவர தயேதா மம கதா.
கதா வா நிர்ஹேதூன்மிஷத கருணாலிங்கித பவத்-
கடாக்ஷாலம்பேன வ்யஸனகஹனாந்நிர்கத இத꞉.
ஹதாஶேஷக்லானின்யம்ருதரஸநிஷ்யந்தஶிஶிரே
ஸுகம் பாதாம்போஜே யதுவர கதா(அ)ஸானி விஹரன்.
அநித்யத்வம் ஜானன்னதித்ருடமதர்ப꞉ ஸவினய꞉
ஸ்வகே தோஷே(அ)பிஜ்ஞ꞉ பரஜுஷி து மூட꞉ ஸகருண꞉.
ஸதாம் தாஸ꞉ ஶாந்த꞉ ஸமமதிரஜஸ்ரம் தவ யதா
பஜேயம் பாதாப்ஜம் யதுவர தயேதா மம கதா.
கராலம் தாவாக்னிம் கவலிதவதாதேவ பவதா
பரித்ராதா கோபா꞉ பரமக்ருபயா கின்ன ஹி புரா.
மதீயாந்தர்வைரிப்ரகரவதனம் கிம் கவலயன்
தயாஸிந்தோ கோபீதயித வத கோபாயஸி ந மாம்.
ந பீராருஹ்யாம்ஸம் நததி ஶமனே நாப்யுதயதே
ஜுகுப்ஸா தேஹஸ்யாஶுசினிசயபாவே ஸ்புடதரே.
அபி வ்ரீடா நோதேத்யவமதிஶதே ஸத்யனுபதம்
க்வ மே ஸ்யாத் த்வத்பக்தி꞉ கதமிவ க்ருபா க்ருஷ்ண மயி தே.
பலீயஸ்யத்யந்தம் மதகபடலீ தத்யதுபதே
பரித்ராதும் நோ மாம் ப்ரபவஸி ததா நோ தயயிதும்.
அலாபாதார்தீநாமிதமனுகுணானந்தமயிதே
கியத்தௌ꞉ஸ்த்யம் திங்மாம் த்வயி விமதமாத்மத்ருஹமிமம்.

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

51.7K

Comments

tuixz

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |