அஷ்ட மஹிஸீ கிருஷ்ண ஸ்தோத்திரம்

ஹ்ருத்குஹாஶ்ரிதபக்ஷீந்த்ர- வல்குவாக்யை꞉ க்ருதஸ்துதே.
தத்கருத்கந்தராரூட ருக்மிணீஶ நமோ(அ)ஸ்து தே.
அத்யுன்னதாகிலை꞉ ஸ்துத்ய ஶ்ருத்யந்தாத்யந்தகீர்தித.
ஸத்யயோஜிதஸத்யாத்மன் ஸத்யபாமாபதே நம꞉.
ஜாம்பவத்யா꞉ கம்புகண்டாலம்ப- ஜ்ரும்பிகராம்புஜ.
ஶம்புத்ர்யம்பகஸம்பாவ்ய ஸாம்பதாத நமோ(அ)ஸ்து தே.
நீலாய விலஸத்பூஷா- ஜலயோஜ்ஜ்வாலமாலினே.
லோலாலகோத்யத்பாலாய காலிந்தீபதயே நம꞉.
ஜைத்ரசித்ரசரித்ராய ஶாத்ரவானீகம்ருத்யவே.
மித்ரப்ரகாஶாய நமோ மித்ரவிந்தாப்ரியாய தே.
பாலநேத்ரோத்ஸவானந்த- லீலாலாவண்யமூர்தயே.
நீலாகாந்தாய தே பக்தவாலாயாஸ்து நமோ நம꞉.
பத்ராய ஸ்வஜனாவித்யாநித்ரா- வித்ரவணாய வை.
ருத்ராணீபத்ரமூலாய பத்ராகாந்தாய தே நம꞉.
ரக்ஷிதாகிலவிஶ்வாய ஶிக்ஷிதாகிலரக்ஷஸே.
லக்ஷணாபதயே நித்யம் பிக்ஷுஶ்லக்ஷ்ணாய தே நம꞉.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |