சபரீச அஷ்டக ஸ்தோத்திரம்

ஓங்காரம்ருத- பிந்துஸுந்தரதனும் மோஹாந்தகாராருணம்
தீனானாம் ஶரணம் பவாப்திதரணம் பக்தைகஸம்ரக்ஷணம்.
திஷ்ட்யா த்வாம் ஶபரீஶ திவ்யகருணா- பீயூஷவாராந்நிதிம்
த்ருஷ்ட்யோபோஷிதயா பிபன்னயி விபோ தன்யோ(அ)ஸ்மி தன்யா(அ)ஸ்ம்யஹம்.
க்ரூங்காராத்மகமுக்ர- பாவவிலஸத்ரூபம் கராக்ரோல்லஸத்-
கோதண்டாதிகசண்ட- மாஶுகமஹாவேகே துரங்கே ஸ்திதம்.
த்ருஷ்ட்யைவாரிவிமர்த- தக்ஷமபயங்காரம் ஶரண்யம் ஸதாம்
ஶாஸ்தாரம் மணிகண்டமத்புத- மஹாவீரம் ஸமாராதயே.
நப்ராணம் ஹ்ருதயாந்தரேஷு மஹிதே பம்பாத்ரிவேணீஜலே
ப்ரௌடாரண்யபரம்பராஸு கிரிகூடேப்வம்பரோல்லங்கிஷு.
ஹம்ஹோ கிம் பஹுனா விபாந்தமநிஶம் ஸர்வத்ர தேஜோமயம்
காருண்யாம்ருதவர்ஷிணம் ஹரிஹரானந்தாங்குரம் பாவயே.
மத்ர்யாஸ்தாபநிவ்ருத்தயே பஜத மாம் ஸத்யம் ஶிவம் ஸுந்தரம்
ஶாஸ்தாரம் ஶபரீஶ்வரம் ச பவதாம் பூயாத் க்ருதார்தே ஜனு꞉.
லோலானந்ததரங்கபங்க- ரஸனாஜாலைரிதீயம் முதா
பம்பா காயதி புதநாதசரணப்ரக்ஷாலனீ பாவனீ.
பங்க்திஸ்தா இஹ ஸங்ககானகுஶலா꞉ நீலீவனே பாவனே
த்வன்மாஹாத்ம்யகுணானு- கீர்தனமஹானந்தே நிமக்னா த்விஜா꞉.
பக்தானாம் ஶ்ரவணேஷு நாதலஹரீபீயுஷதாராம் நவாம்
நித்யானந்ததனாம் விபோ விதததே தேவாய துப்யம் நம꞉.
ராஜந்தே பரிதோ ஜரத்விடபினோ வல்லீஜடோத்பாஸின-
ஸ்த்வத்த்யானைகபராயணா꞉ ஸ்திரதமாம் ஶாந்திம் ஸமாஸாதிதா꞉.
ஆநீலாம்பர- மத்ர்யபாண்டமநிஶம் மூத்ர்னா வஹந்த꞉ ஸ்திதா-
ஸ்தம் த்வாம் ஶ்ரீஶபரீஶ்வரம் ஶரணதம் யோகாஸனஸ்தம் பஜே.
யஸ்மின் லப்தபதா ப்ரஶாந்திநிலயே லீலாவனே தாவகே
ஸங்கீதைகமயே நிரந்தரஸமாரோஹா வரோஹாத்மகே.
ஏஷா மாமகசேதனா பரசிதானந்த- ஸ்புரத்காத்ரிகா
ஹா! ஹா! தாம்யதி ஹந்த! தாமனுக்ருஹாணானந்தமூர்தே விபோ.
கோப்த்ரே விஶ்வஸ்ய ஹர்த்ரே பஹுதுரிதக்ருதோ மத்ர்யலோகஸ்ய ஶஶ்வத்
கர்த்ரே பவ்யோதயானாம் நிஜசரணஜுஷோ பக்தலோகஸ்ய நித்யம்.
ஶாஸ்த்ரே தர்மஸ்ய நேத்ரே ஶ்ருதிபதசரணாப்யுத்யதானாம் த்ரிலோகீ-
பர்த்ரே பூதாதிபர்த்ரே ஶபரகிரிநிவாஸாய துப்யம் நமோ(அ)ஸ்து.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Recommended for you

திரிபுர சுந்தரி அஷ்டக ஸ்தோத்திரம்

திரிபுர சுந்தரி அஷ்டக ஸ்தோத்திரம்

கதம்பவனசாரிணீம் முனிகதம்பகாதம்பினீம் நிதம்பஜிதபூதராம் ஸுரநிதம்பினீஸேவிதாம்। நவாம்புருஹலோசநாமபினவாம்புதஶ்யாமலாம் த்ரிலோசனகுடும்பினீம் த்ரிபுரஸுந்தரீமாஶ்ரயே। கதம்பவனவாஸினீம் கனகவல்லகீதாரிணீம் மஹார்ஹமணிஹாரிணீம் முகஸமுல்லஸத்வாருணீம்।

Click here to know more..

சபரீச அஷ்டக ஸ்தோத்திரம்

சபரீச அஷ்டக ஸ்தோத்திரம்

ஓங்காரம்ருத- பிந்துஸுந்தரதனும் மோஹாந்தகாராருணம் தீனானாம் ஶரணம் பவாப்திதரணம் பக்தைகஸம்ரக்ஷணம். திஷ்ட்யா த்வாம் ஶபரீஶ திவ்யகருணா- பீயூஷவாராந்நிதிம் த்ருஷ்ட்யோபோஷிதயா பிபன்னயி விபோ தன்யோ(அ)ஸ்மி தன்யா(அ)ஸ்ம்யஹம். க்ரூங்காராத்மகமுக்ர- பாவவிலஸத்ரூபம் கராக்ரோல்ல

Click here to know more..

போட்டியாளர்களை அழிக்கும் மந்திரம்

போட்டியாளர்களை அழிக்கும் மந்திரம்

புமான் பும்ஸ꞉ பரிஜாதோ(அ)ஶ்வத்த²꞉ க²தி³ராத³தி⁴ .

Click here to know more..

Other stotras

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |