దుర్గా సప్తశతీ - రాత్రి సూక్తం

92.5K

Comments

7biwd
సూపర్ ఇన్ఫో -బొబ్బిలి సతీష్

వేదధార ద్వారా నాకు వచ్చిన పాజిటివిటీ మరియు ఎదుగుదల కోసం కృతజ్ఞతలు. 🙏🏻 -Vinutha Reddy

వేదధార వలన నా జీవితంలో చాలా మార్పు మరియు పాజిటివిటీ వచ్చింది. హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు! 🙏🏻 -Bhaskara Krishna

మీ మంత్రాలు నాకు ప్రోత్సాహాన్ని ఇస్తాయి, ధన్యవాదాలు గురూజీ. -N Shivram Reddy

✨ మీ మంత్రం వినడం చాలా శక్తివంతంగా ఉంది. -ఇంపల్లి సతీష్

Read more comments

భక్తి యోగ -

ప్రేమ, కృతజ్ఞత మరియు భక్తితో నిండిన హృదయాన్ని పెంపొందించడం ద్వారా ప్రతిదానిలో దైవాన్ని చూడాలని భక్తి యోగ మనకు బోధిస్తుం

సత్య శక్తి -

సత్య మార్గాన్ని అనుసరించేవాడు గొప్పతనాన్ని సాధిస్తాడు. అబద్ధం నాశనానికి దారి తీస్తుంది, కానీ సత్యం కీర్తిని తెస్తుంది. -మహాభారతం

Quiz

బ్రహ్మసూత్రం ఏ సిద్దాంతంతో సంబంధం కలిగి ఉంది?

రాత్రీతి సూక్తస్య ఉషిక-ఋషిః. రాత్రిర్దేవతా . గాయత్రీ ఛందః . శ్రీజగదంబాప్రీత్యర్థే సప్తశతీపాఠాదౌ జపే వినియోగః . ఓం రాత్రీ వ్యఖ్యదాయతీ పురుత్రా దేవ్యక్షభిః . విశ్వా అధి శ్రియోఽధిత ..1.. ఓర్వప్రా అమర్త్యా నివతో దేవ్యుద్వ....

రాత్రీతి సూక్తస్య ఉషిక-ఋషిః. రాత్రిర్దేవతా . గాయత్రీ ఛందః . శ్రీజగదంబాప్రీత్యర్థే సప్తశతీపాఠాదౌ జపే వినియోగః .
ఓం రాత్రీ వ్యఖ్యదాయతీ పురుత్రా దేవ్యక్షభిః .
విశ్వా అధి శ్రియోఽధిత ..1..
ఓర్వప్రా అమర్త్యా నివతో దేవ్యుద్వతః .
జ్యోతిషా బాధతే తమః ..2..
నిరు స్వసారమస్కృతోషసం దేవ్యాయతీ .
అపేదు హాసతే తమః ..3..
సా నో అద్య యస్యా వయం ని తే యామన్నవిక్ష్మహి .
వృక్షే న వసతిం వయః ..4..
ని గ్రామాసో అవిక్షత ని పద్వంతో ని పక్షిణః .
ని శ్యేనాసశ్చిదర్థినః ..5..
యావయా వృక్యం వృకం యవయ స్తేనమూర్మ్యే .
అథా నః సుతరా భవ ..6..
ఉప మా పేపిశత్తమః కృష్ణం వ్యక్తమస్థిత .
ఉష ఋణేవ యాతయ ..7..
ఉప తే గా ఇవాకరం వృణీష్వ దుహితర్దివః .
రాత్రి స్తోమం న జిగ్యుషే ..8..

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |