காசி பஞ்சகம்

 

Video - Kashi Panchakam 

 

Kashi Panchakam

 

மனோநிவ்ருʼத்தி꞉ பரமோபஶாந்தி꞉
ஸா தீர்த²வர்யா மணிகர்ணிகா ச.
ஜ்ஞானப்ரவாஹா விமலாதி³க³ங்கா³
ஸா காஶிகா(அ)ஹம்ʼ நிஜபோ³த⁴ரூபா.
யஸ்யாமித³ம்ʼ கல்பிதமிந்த்³ரஜாலம்ʼ
சராசரம்ʼ பா⁴தி மனோவிலாஸம்.
ஸச்சித்ஸுகை²கா பரமாத்மரூபா
ஸா காஶிகா(அ)ஹம்ʼ நிஜபோ³த⁴ரூபா.
கோஶேஷு பஞ்சஸ்வதி⁴ராஜமானா
பு³த்³தி⁴ர்ப⁴வானீ ப்ரதிதே³ஹகே³ஹம்.
ஸாக்ஷீ ஶிவ꞉ ஸர்வக³தோ(அ)ந்தராத்மா
ஸா காஶிகா(அ)ஹம்ʼ நிஜபோ³த⁴ரூபா.
காஶ்யாம்ʼ ஹி காஶதே காஶீ காஶீ ஸர்வப்ரகாஶிகா.
ஸா காஶீ விதி³தா யேன தேன ப்ராப்தா ஹி காஶிகா.
காஶீக்ஷேத்ரம்ʼ ஶரீரம்ʼ த்ரிபு⁴வனஜனனீ வ்யாபினீ ஜ்ஞானக³ங்கா³
ப⁴க்தி꞉ ஶ்ரத்³தா⁴ க³யேயம்ʼ நிஜகு³ருசரணத்⁴யானயோக³꞉ ப்ரயாக³꞉.
விஶ்வேஶோ(அ)யம்ʼ துரீயம்ʼ ஸகலஜனமன꞉ஸாக்ஷி-
பூ⁴தோ(அ)ந்தராத்மா
தே³ஹே ஸர்வம்ʼ மதீ³யே யதி³ வஸதி புனஸ்தீர்த²மன்யத்கிமஸ்தி.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |