Ashtamahishee Krishna Stotram

हृद्गुहाश्रितपक्षीन्द्र- वल्गुवाक्यैः कृतस्तुते।
तद्गरुत्कन्धरारूढ रुक्मिणीश नमोऽस्तु ते।
अत्युन्नताखिलैः स्तुत्य श्रुत्यन्तात्यन्तकीर्तित।
सत्ययोजितसत्यात्मन् सत्यभामापते नमः।
जाम्बवत्याः कम्बुकण्ठालम्ब- जृम्भिकराम्बुज।
शम्भुत्र्यम्बकसम्भाव्य साम्बतात नमोऽस्तु ते।
नीलाय विलसद्भूषा- जलयोज्ज्वालमालिने।
लोलालकोद्यत्फालाय कालिन्दीपतये नमः।
जैत्रचित्रचरित्राय शात्रवानीकमृत्यवे।
मित्रप्रकाशाय नमो मित्रविन्दाप्रियाय ते।
बालनेत्रोत्सवानन्त- लीलालावण्यमूर्तये।
नीलाकान्ताय ते भक्तवालायास्तु नमो नमः।
भद्राय स्वजनाविद्यानिद्रा- विद्रवणाय वै।
रुद्राणीभद्रमूलाय भद्राकान्ताय ते नमः।
रक्षिताखिलविश्वाय शिक्षिताखिलरक्षसे।
लक्षणापतये नित्यं भिक्षुश्लक्ष्णाय ते नमः।

hri'dguhaashritapaksheendra- valguvaakyaih' kri'tastute.
tadgarutkandharaarood'ha rukmineesha namo'stu te.
atyunnataakhilaih' stutya shrutyantaatyantakeertita.
satyayojitasatyaatman satyabhaamaapate namah'.
jaambavatyaah' kambukant'haalamba- jri'mbhikaraambuja.
shambhutryambakasambhaavya saambataata namo'stu te.
neelaaya vilasadbhooshaa- jalayojjvaalamaaline.
lolaalakodyatphaalaaya kaalindeepataye namah'.
jaitrachitracharitraaya shaatravaaneekamri'tyave.
mitraprakaashaaya namo mitravindaapriyaaya te.
baalanetrotsavaananta- leelaalaavanyamoortaye.
neelaakaantaaya te bhaktavaalaayaastu namo namah'.
bhadraaya svajanaavidyaanidraa- vidravanaaya vai.
rudraaneebhadramoolaaya bhadraakaantaaya te namah'.
rakshitaakhilavishvaaya shikshitaakhilarakshase.
lakshanaapataye nityam bhikshushlakshnaaya te namah'.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |