அதர்வ வேதத்தின் தேவி தேவ்யமாதி சூக்தம்

76.6K

Comments

4szt7
மிகச்சிறந்த இணையதளம் -லோகநாதன்

மிகவும் இதமான மந்திரம் 🚩🚩 -முருகன் N

இது எனது பிரச்சினைகளுக்கு தீர்வு கிடைக்க உதவுகிறது 🙏 -கீர்த்தனா

அழகான வலைத்தளம் 🌺 -அனந்தன்

மிக மிக நல்ல மந்திரம் 😊 -வசந்தகுமார்

Read more comments

முனிவர் வியாஸர் ஏன் வேதவியாஸர் என்று அழைக்கப்படுகிறார்?

ஏனென்றால் அவர் வேதத்தின் முழு தொகுப்பினை நான்காக முறையே ரிக் வேதம், யஜுர் வேதம், சாம வேதம் மற்றும் அதர்வ வேதம் என்று நான்கு பாகமாகப் பிரித்தார்.

சத்தியத்தின் சக்தி -

சத்தியத்தின் வழியைப் பின்பற்றுபவர் மகத்துவத்தை அடைகிறார். பொய்யானது அழிவுக்கு வழிவகுக்கும், ஆனால் உண்மை மகிமையைக் கொண்டுவருகிறது. - மகாபாரத

Quiz

பாண்டவர்களை கொளுத்தும் எண்ணத்துடன் கௌரவர்களால் கட்டப்பட்ட அரக்கு மாளிகையின் பெயரென்ன?

தே³வீ தே³வ்யாமதி⁴ ஜாதா ப்ருதி²வ்யாமஸ்யோஷதே⁴ . தாம் த்வா நிதத்னி கேஶேப்⁴யோ த்³ரும்ஹணாய க²நாமஸி ..1.. த்³ரும்ஹ ப்ரத்னான் ஜனயாஜாதான் ஜாதான் உ வர்ஷீயஸஸ்க்ருதி⁴ ..2.. யஸ்தே கேஶோ(அ)வபத்³யதே ஸமூலோ யஶ்ச வ்ருஶ்சதே . இத³ம் தம் விஶ....

தே³வீ தே³வ்யாமதி⁴ ஜாதா ப்ருதி²வ்யாமஸ்யோஷதே⁴ .
தாம் த்வா நிதத்னி கேஶேப்⁴யோ த்³ரும்ஹணாய க²நாமஸி ..1..
த்³ரும்ஹ ப்ரத்னான் ஜனயாஜாதான் ஜாதான் உ வர்ஷீயஸஸ்க்ருதி⁴ ..2..
யஸ்தே கேஶோ(அ)வபத்³யதே ஸமூலோ யஶ்ச வ்ருஶ்சதே .
இத³ம் தம் விஶ்வபே⁴ஷஜ்யாபி⁴ ஷிஞ்சாமி வீருதா⁴ ..3..

யாம் ஜமத³க்³நிரக²னத்³து³ஹித்ரே கேஶவர்த⁴னீம் .
தாம் வீதஹவ்ய ஆப⁴ரத³ஸிதஸ்ய க்³ருஹேப்⁴ய꞉ ..1..
அபீ⁴ஶுனா மேயா ஆஸன் வ்யாமேனானுமேயா꞉ .
கேஶா நடா³ இவ வர்த⁴ந்தாம் ஶீர்ஷ்ணஸ்தே அஸிதா꞉ பரி ..2..
த்³ரும்ஹ மூலமாக்³ரம் யச்ச² வி மத்⁴யம் யாமயௌஷதே⁴ .
கேஶா நடா³ இவ வர்த⁴ந்தாம் ஶீர்ஷ்ணஸ்தே அஸிதா꞉ பரி ..3..

Mantras

Mantras

மந்திரங்கள்

Click on any topic to open

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |