స్కంద స్తోత్రం

షణ్ముఖం పార్వతీపుత్రం క్రౌంచశైలవిమర్దనం.
దేవసేనాపతిం దేవం స్కందం వందే శివాత్మజం.
తారకాసురహంతారం మయూరాసనసంస్థితం.
శక్తిపాణిం చ దేవేశం స్కందం వందే శివాత్మజం.
విశ్వేశ్వరప్రియం దేవం విశ్వేశ్వరతనూద్భవం.
కాముకం కామదం కాంతం స్కందం వందే శివాత్మజం.
కుమారం మునిశార్దూల- మానసానందగోచరం.
వల్లీకాంతం జగద్యోనిం స్కందం వందే శివాత్మజం.
ప్రలయస్థితికర్తార- మాదికర్తారమీశ్వరం.
భక్తప్రియం మదోన్మత్తం స్కందం వందే శివాత్మజం.
విశాఖం సర్వభూతానాం స్వామినం కృత్తికాసుతం.
సదాబలం జటాధారం స్కందం వందే శివాత్మజం.
స్కందషట్కస్తోత్రమిదం యః పఠేత్చ్ఛ్రృణుయాన్నరః.
వాంఛితాంల్లభతే సద్యశ్చాంతే స్కందపురం వ్రజేత్.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

68.9K
1.0K

Comments Telugu

uh2eq
వేదధార వలన నా జీవితంలో చాలా మార్పు మరియు పాజిటివిటీ వచ్చింది. హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు! 🙏🏻 -Bhaskara Krishna

ప్రత్యేకమైన వెబ్‌సైట్ 🌟 -కొల్లిపర శ్రీనివాస్

క్లీన్ డిజైన్ 🌺 -విజయ్

సమగ్ర సమాచారం -మామిలపల్లి చైతన్య

రిచ్ కంటెంట్ 🌈 -వడ్డిపల్లి గణేష్

Read more comments

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |