కార్తికేయ స్తుతి

భాస్వద్వజ్రప్రకాశో దశశతనయనేనార్చితో వజ్రపాణిః
భాస్వన్ముక్తా- సువర్ణాంగదముకుటధరో దివ్యగంధోజ్జ్వలాంగః.
పావంజేశో గుణాఢ్యో హిమగిరితనయానందనో వహ్నిజాతః
పాతు శ్రీకార్తికేయో నతజనవరదో భక్తిగమ్యో దయాలుః.
సేనానీర్దేవసేనా- పతిరమరవరైః సంతతం పూజితాంఘ్రిః
సేవ్యో బ్రహ్మర్షిముఖ్యైర్విగతకలి- మలైర్జ్ఞానిభిర్మోక్షకామైః.
సంసారాబ్ధౌ నిమగ్నైర్గృహసుఖరతిభిః పూజితో భక్తవృందైః
సమ్యక్ శ్రీశంభుసూనుః కలయతు కుశలం శ్రీమయూరాధిరూఢః.
లోకాంస్త్రీన్ పీడయంతం దితిదనుజపతిం తారకం దేవశత్రుం
లోకేశాత్ప్రాప్తసిద్ధిం శితకనకశరైర్లీలయా నాశయిత్వా.
బ్రహ్మేంద్రాద్యాదితేయై- ర్మణిగణఖచితే హేమసింహాసనే యో
బ్రహ్మణ్యః పాతు నిత్యం పరిమలవిలసత్-పుష్పవృష్ట్యాఽభిషిక్తః.
యుద్ధే దేవాసురాణా- మనిమిషపతినా స్థాపితో యూథపత్వే
యుక్తః కోదండబాణాసి- కులిశపరిఘైః సేనయా దేవతానాం.
హత్వా దైత్యాన్ప్రమత్తాన్ జయనినదయుతై- ర్మంగలైర్వాద్యఘోషైః
హస్తిశ్రేష్ఠాధిరూఢో విబుధయువతిభిర్వీజితః పాతు యుక్తః.
శ్రీగౌరీకాంతపుత్రం సురపతనయయా విష్ణుపుత్ర్యా చ యుక్తం
శ్రీస్కందం తామ్రచూడా- భయకులిశధరం శక్తిహస్తం కుమారం.
షడ్గ్రీవం మంజువేషం త్రిదివవరసుమస్రగ్ధరం దేవదేవం
షడ్వక్త్రం ద్వాదశాక్షం గణపతిసహజం తారకారిం నమామి.
కైలాసోత్తుంగశృంగే ప్రమథసురగణైః పూజితం వారివాహం
కైలాసాద్రీశపుత్రం మునిజనహృదయానందనం వారిజాక్షం.
గంధాడ్యాం పారిజాతప్రభృతి- సుమకృతాం మాలికాం ధారయంతం
గంగాపత్యం భజేఽహం గుహమమరనుతం తప్తజాంబూనదాభం.
భక్తేష్టార్థప్రదానే నిరతమభయదం జ్ఞానశక్తిం సురేశం
భక్త్యా నిత్యం సురర్షిప్రముఖ- మునిగణైరర్చితం రక్తవర్ణం.
వంద్యం గంధర్వముఖ్యైర్భవ- జలధితరిం పీతకౌశేయవస్త్రం
వందే శ్రీబాహులేయం మదనరిపుసుతం కోటిచంద్రప్రకాశం.
తప్తస్వర్ణాభకాయం మధురిపుతనయా- కాంతమంభోజనేత్రం
తత్త్వజ్ఞం చంద్రమౌలిప్రియసుత- మిభవక్త్రానుజం శక్తిపాణిం.
గాంగేయం కార్తికేయం స్మరసదృశవపుం రత్నహారోజ్జ్వలాంగం
గానప్రేమం శుభాంగం స్మితరుచిరముఖం చారుభూషం నమామి.
ధ్యాయేద్బాలార్కకాంతిం శరవనజనితం పార్వతీప్రీతిపుత్రం
ధ్యానప్రేమం కృపాలుం వరదమఘహరం పుణ్యరూపం పవిత్రం.
నిత్యానందం వరేణ్యం రజతగిరివరోత్తుంగ- శృంగాధివాసం
నిత్యం దేవర్షివంద్యం భవహరమమలం వేదవేద్యం పురాణం.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

58.7K

Comments Telugu

xeynb
చాలా ఉపయోగకరమైన వెబ్‌సైట్ 😊 -మద్దులపల్లి రమేష్

సూపర్ ఇన్ఫో -బొబ్బిలి సతీష్

రిచ్ కంటెంట్ 🌈 -వడ్డిపల్లి గణేష్

చాలా బాగున్న వెబ్‌సైట్ 😊 -కలిమేళ్ల కృష్ణ

వేదధార వలన నా జీవితంలో చాలా మార్పు మరియు పాజిటివిటీ వచ్చింది. హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు! 🙏🏻 -Bhaskara Krishna

Read more comments

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |