సీతాపతి పంచక స్తోత్రం

భక్తాహ్లాదం సదసదమేయం శాంతం
రామం నిత్యం సవనపుమాంసం దేవం.
లోకాధీశం గుణనిధిసింధుం వీరం
సీతానాథం రఘుకులధీరం వందే.
భూనేతారం ప్రభుమజమీశం సేవ్యం
సాహస్రాక్షం నరహరిరూపం శ్రీశం.
బ్రహ్మానందం సమవరదానం విష్ణుం
సీతానాథం రఘుకులధీరం వందే.
సత్తామాత్రస్థిత- రమణీయస్వాంతం
నైష్కల్యాంగం పవనజహృద్యం సర్వం.
సర్వోపాధిం మితవచనం తం శ్యామం
సీతానాథం రఘుకులధీరం వందే.
పీయూషేశం కమలనిభాక్షం శూరం
కంబుగ్రీవం రిపుహరతుష్టం భూయః.
దివ్యాకారం ద్విజవరదానం ధ్యేయం
సీతానాథం రఘుకులధీరం వందే.
హేతోర్హేతుం శ్రుతిరసపేయం ధుర్యం
వైకుంఠేశం కవివరవంద్యం కావ్యం.
ధర్మే దక్షం దశరథసూనుం పుణ్యం
సీతానాథం రఘుకులధీరం వందే.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

33.5K
1.0K

Comments Telugu

ubnwy
అద్భుత ఫీచర్లు 🌈 -మర్రిపూడి సుబ్బు

చాలా అవసరమైన వెబ్‌సైట్ -శివ

వేదధార ప్రభావం మార్పును తీసుకువచ్చింది. నా జీవితంలో పాజిటివిటీకి హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు. 🙏🏻 -V Venkatesh

అద్భుతమైన వెబ్‌సైట్ 🌈 -ఆంజనేయులు

ప్రత్యేకమైన వెబ్‌సైట్ 🌟 -కొల్లిపర శ్రీనివాస్

Read more comments

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |