శ్రీ రామ అష్టోత్తర శతనామావళి

 

 

ఓం శ్రీరామాయ నమః .
ఓం రామభద్రాయ నమః .
ఓం రామచంద్రాయ నమః .
ఓం శాశ్వతాయ నమః .
ఓం రాజీవలోచనాయ నమః .
ఓం శ్రీమతే నమః .
ఓం రాజేంద్రాయ నమః .
ఓం రఘుపుంగవాయ నమః .
ఓం జానకీవల్లభాయ నమః .
ఓం జైత్రాయ నమః .. 10..
ఓం జితామిత్రాయ నమః .
ఓం జనార్దనాయ నమః .
ఓం విశ్వామిత్రప్రియాయ నమః .
ఓం దాంతాయ నమః .
ఓం శరణత్రాణతత్పరాయ నమః .
ఓం వాలిప్రమథనాయ నమః .
ఓం వాగ్మినే నమః .
ఓం సత్యవాచే నమః .
ఓం సత్యవిక్రమాయ నమః .
ఓం సత్యవ్రతాయ నమః .. 20..
ఓం వ్రతధరాయ నమః .
ఓం సదాహనుమదాశ్రితాయ నమః .
ఓం కౌసలేయాయ నమః .
ఓం ఖరధ్వంసినే నమః .
ఓం విరాధవధపండితాయ నమః .
ఓం విభీషణపరిత్రాత్రే నమః .
ఓం హరకోదండఖండనాయ నమః .
ఓం సప్తతాలప్రభేత్రే నమః .
ఓం దశగ్రీవశిరోహరాయ నమః .
ఓం జామదగ్న్యమహాదర్పదలనాయ నమః .. 30..
ఓం తాటకాంతకాయ నమః .
ఓం వేదాంతసారాయ నమః .
ఓం వేదాత్మనే నమః .
ఓం భవరోగస్య భేషజాయ నమః .
ఓం దూషణత్రిశిరోహంత్రే నమః .
ఓం త్రిమూర్తయే నమః .
ఓం త్రిగుణాత్మకాయ నమః .
ఓం త్రివిక్రమాయ నమః .
ఓం త్రిలోకాత్మనే నమః .
ఓం పుణ్యచారిత్రకీర్తనాయ నమః .. 40..
ఓం త్రిలోకరక్షకాయ నమః .
ఓం ధన్వినే నమః .
ఓం దండకారణ్యవర్తనాయ నమః .
ఓం అహల్యాశాపవిమోచనాయ నమః .
ఓం పితృభక్తాయ నమః .
ఓం వరప్రదాయ నమః .
ఓం జితేంద్రియాయ నమః .
ఓం జితక్రోధాయ నమః .
ఓం జితమిత్రాయ నమః .
ఓం జగద్గురవే నమః .. 50..
ఓం ఋక్షవానరసంఘాతినే నమః .
ఓం చిత్రకూటసమాశ్రయాయ నమః .
ఓం జయంతత్రాణవరదాయ నమః .
ఓం సుమిత్రాపుత్రసేవితాయ నమః .
ఓం సర్వదేవాదిదేవాయ నమః .
ఓం మృతవానరజీవనాయ నమః .
ఓం మాయామారీచహంత్రే నమః .
ఓం మహాదేవాయ నమః .
ఓం మహాభుజాయ నమః .
ఓం సర్వదేవస్తుతాయ నమః .. 60..
ఓం సౌమ్యాయ నమః .
ఓం బ్రహ్మణ్యాయ నమః .
ఓం మునిసంస్తుతాయ నమః .
ఓం మహాయోగినే నమః .
ఓం మహోదరాయ నమః .
ఓం సుగ్రీవేప్సితరాజ్యదాయ నమః .
ఓం సర్వపుణ్యాధికఫలాయ నమః .
ఓం స్మృతసర్వౌఘనాశనాయ నమః .
ఓం ఆదిపురుషాయ నమః .
ఓం పరమపురుషాయ నమః .. 70..
ఓం మహాపురుషాయ నమః .
ఓం పుణ్యోదయాయ నమః .
ఓం దయాసారాయ నమః .
ఓం పురాణపురుషోత్తమాయ నమః .
ఓం స్మితవక్త్రాయ నమః .
ఓం మితభాషిణే నమః .
ఓం పూర్వభాషిణే నమః .
ఓం రాఘవాయ నమః .
ఓం అనంతగుణగంభీరాయ నమః .
ఓం ధీరోదాత్తగుణోత్తమాయ నమః .. 80..
ఓం మాయామానుషచారిత్రాయ నమః .
ఓం మహాదేవాదిపూజితాయ నమః .
ఓం సేతుకృతే నమః .
ఓం జితవారాశయే నమః .
ఓం సర్వతీర్థమయాయ నమః .
ఓం హరయే నమః .
ఓం శ్యామాంగాయ నమః .
ఓం సుందరాయ నమః .
ఓం శూరాయ నమః .
ఓం పీతవాససే నమః .. 90..
ఓం ధనుర్ధరాయ నమః .
ఓం సర్వయజ్ఞాధిపాయ నమః .
ఓం యజ్వినే నమః .
ఓం జరామరణవర్జితాయ నమః .
ఓం శివలింగప్రతిష్ఠాత్రే నమః .
ఓం సర్వాపగుణవర్జితాయ నమః .
ఓం పరమాత్మనే నమః .
ఓం పరబ్రహ్మణే నమః .
ఓం సచ్చిదానందవిగ్రహాయ నమః .
ఓం పరంజ్యోతిషే నమః .. 100..
ఓం పరంధామ్నే నమః .
ఓం పరాకాశాయ నమః .
ఓం పరాత్పరాయ నమః .
ఓం పరేశాయ నమః .
ఓం పారగాయ నమః .
ఓం పారాయ నమః .
ఓం సర్వదేవాత్మకాయ నమః .
ఓం పరస్మై నమః .. 108..

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |