சீதாபதி பஞ்சக ஸ்தோத்திரம்

பக்தாஹ்லாதம் ஸதஸதமேயம் ஶாந்தம்
ராமம் நித்யம் ஸவனபுமாம்ஸம் தேவம்.
லோகாதீஶம் குணநிதிஸிந்தும் வீரம்
ஸீதாநாதம் ரகுகுலதீரம் வந்தே.
பூனேதாரம் ப்ரபுமஜமீஶம் ஸேவ்யம்
ஸாஹஸ்ராக்ஷம் நரஹரிரூபம் ஶ்ரீஶம்.
ப்ரஹ்மானந்தம் ஸமவரதானம் விஷ்ணும்
ஸீதாநாதம் ரகுகுலதீரம் வந்தே.
ஸத்தாமாத்ரஸ்தித- ரமணீயஸ்வாந்தம்
நைஷ்கல்யாங்கம் பவனஜஹ்ருத்யம் ஸர்வம்.
ஸர்வோபாதிம் மிதவசனம் தம் ஶ்யாமம்
ஸீதாநாதம் ரகுகுலதீரம் வந்தே.
பீயூஷேஶம் கமலனிபாக்ஷம் ஶூரம்
கம்புக்ரீவம் ரிபுஹரதுஷ்டம் பூய꞉.
திவ்யாகாரம் த்விஜவரதானம் த்யேயம்
ஸீதாநாதம் ரகுகுலதீரம் வந்தே.
ஹேதோர்ஹேதும் ஶ்ருதிரஸபேயம் துர்யம்
வைகுண்டேஶம் கவிவரவந்த்யம் காவ்யம்.
தர்மே தக்ஷம் தஶரதஸூனும் புண்யம்
ஸீதாநாதம் ரகுகுலதீரம் வந்தே.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |