అప్రమేయ రామ స్తోత్రం

నమోఽప్రమేయాయ వరప్రదాయ
సౌమ్యాయ నిత్యాయ రఘూత్తమాయ.
వీరాయ ధీరాయ మనోఽపరాయ
దేవాధిదేవాయ నమో నమస్తే.
భవాబ్ధిపోతం భువనైకనాథం
కృపాసముద్రం శరదిందువాసం.
దేవాధిదేవం ప్రణతైకబంధుం
నమామి ఓమీశ్వరమప్రమేయం.
అప్రమేయాయ దేవాయ దివ్యమంగలమూర్తయే.
వరప్రదాయ సౌమ్యాయ నమః కారుణ్యరూపిణే.
ఆస్థికార్థితకల్పాయ కౌస్తుభాలంకృతోరసే.
జ్ఞానశక్త్యాదిపూర్ణాయ దేవదేవాయ తే నమః.
అప్రమేయాయ దేవాయ మేఘశ్యామలమూర్తయే.
విశ్వంభరాయ నిత్యాయ నమస్తేఽనంతశక్తయే.
భక్తివర్ధనవాసాయ పద్మవల్లీప్రియాయ చ.
అప్రమేయాయ దేవాయ నిత్యశ్రీనిత్యమంగలం.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

91.2K

Comments

p6a67
This platform is a treasure trove for anyone seeking spiritual growth😇 -Tanishka

Praying for Health wealth and peace -Bhavesh Mahendra Dave

Vedadhara is really a spiritual trasure as you call it. But for efforts of people like you the greatness of our scriptures will not ve aavailable for future gennerations. Thanks for the admirable work -Prabhat Srivastava

Vedadhara, you are doing an amazing job preserving our sacred texts! 🌸🕉️ -Ramji Sheshadri

🌟 Vedadhara is enlightning us with the hiden gems of Hindu scriptures! 🙏📚 -Aditya Kumar

Read more comments

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |