రామచంద్రాయ జనకరాజజామనోహరాయ

రామచంద్రాయ జనకరాజజామనోహరాయ
మామకాభీష్టదాయ మహితమంగలం
కోసలేశాయ మందహాసదాసపోషణాయ
వాసవాదివినుతసద్వరాయ మంగలం
చారుకుంకుమోపేతచందనాదిచర్చితాయ
హారకటకశోభితాయ భూరిమంగలం
లలితరత్నకుండలాయ తులసీవనమాలికాయ
జలజసదృశదేహాయ చారుమంగలం
దేవకీసుపుత్రాయ దేవదేవోత్తమాయ
భావజగురువరాయ భవ్యమంగలం
పుండరీకాక్షాయ పూర్ణచంద్రాననాయ
అండజాతవాహనాయ అతులమంగలం
విమలరూపాయ వివిధవేదాంతవేద్యాయ
సుముఖచిత్తకామితాయ శుభ్రదమంగలం
రామదాసాయ మృదులహృదయకమలవాసాయ
స్వామిభద్రగిరివరాయ సర్వమంగలం

 

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

52.8K
1.0K

Comments Telugu

am224
వేదధార వలన నా జీవితంలో చాలా మార్పు మరియు పాజిటివిటీ వచ్చింది. హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు! 🙏🏻 -Bhaskara Krishna

సులభంగా నావిగేట్ 😊 -హరీష్

ఇంప్రెస్ చేసే వెబ్‌సైట్ -సాయిరాం

సూపర్ ఇన్ఫో -బొబ్బిలి సతీష్

ప్రత్యేకమైన వెబ్‌సైట్ 🌟 -కొల్లిపర శ్రీనివాస్

Read more comments

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |