லலிதா ஸ்தவம்

கலயது கவிதாம்ʼ ஸரஸாம்ʼ கவிஹ்ருʼத்யாம்ʼ காலகாலகாந்தா மே.
கமலோத்பவகமலாஸககலிதப்ரணதி꞉ க்ருʼபாபயோராஶி꞉.
ஏனோநீரதினௌகாமேகாந்தவாஸமௌனரதலப்யாம்.
ஏணாங்கதுல்யவதநாமேகாக்ஷரரூபிணீம்ʼ ஶிவாம்ʼ நௌமி.
ஈக்ஷணநிர்ஜிதஹரிணீமீப்ஸிதஸர்வார்ததானதௌரேயாம்.
ஈடிதவிபவாம்ʼ வேதைரீஶாங்கநிவாஸினீம்ʼ ஸ்துவே தேவீம்.
லலிதை꞉ பதவிந்யாஸைர்லஜ்ஜாம்ʼ தனுதே யதீயபதபக்த꞉.
லகு தேவேந்த்ரகுரோரபி லலிதாம்ʼ தாம்ʼ நௌமி ஸந்ததம்ʼ பக்த்யா.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

57.9K

Comments Tamil

pccpr
Great work without any spelling mistakes.Namaskaram. -Padmanabhan K

நன்றி 🌹 -சூரியநாராயணன்

🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏 -sivaramakrishna sharma

சிறந்த website.. thanks🙏🙏 -தைலாம்பாள்

Read more comments

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |