இராம நமஸ்கார ஸ்தோத்திரம்

 

Rama Namaskara Stotra

 

ஓம் ஶ்ரீஹனுமானுவாச।
திரஶ்சாமபி ராஜேதி ஸமவாயம் ஸமீயுஷாம்।
யதா ஸுக்ரீவமுக்யானாம் யஸ்தமுக்ரம் நமாம்யஹம்।
ஸக்ருதேவ ப்ரபன்னாய விஶிஷ்டாயைவ யத் ப்ரியம்।
விபீஷணாயாப்திதடே யஸ்தம் வீரம் நமாம்யஹம்।
யோ மஹான் பூஜிதோ வ்யாபீ மஹாப்தே꞉ கருணாம்ருதம்।
ஸ்துதம் ஜடாயுனா யேன மஹாவிஷ்ணும் நமாம்யஹம்।
தேஜஸா(ஆ)ப்யாயிதா யஸ்ய ஜ்வலந்தி ஜ்வலநாதய꞉।
ப்ரகாஶதே ஸ்வதந்த்ரோ யஸ்தம் ஜ்வலந்தம் நமாம்யஹம்।
ஸர்வதோமுகதா யேன லீலயா தர்ஶிதா ரணே।
ராக்ஷஸேஶ்வரயோதானாம் தம் வந்தே ஸர்வதோமுகம்।
ந்ருபாவம் து ப்ரபன்னானாம் ஹினஸ்தி ச யதா ந்ருஷு।
ஸிம்ஹ꞉ ஸத்த்வேஷ்விவோத்க்ருஷ்டஸ்தம் ந்ருஸிம்ஹம் நமாம்யஹம்।
யஸ்மாத்பிப்யதி வாதார்கஜ்வலேந்த்ரா꞉ ஸம்ருத்யவ꞉।
பியம் தினோதி பாபானாம் பீஷணம் தம் நமாம்யஹம்।
பரஸ்ய யோக்யதாபேக்ஷாரஹிதோ நித்யமங்கலம்।
ததாத்யேவ நிஜௌதார்யாத்யஸ்தம் பத்ரம் நமாம்யஹம்।
யோ ம்ருத்யும் நிஜதாஸானாம் மாரயத்யகிலேஷ்டத꞉।
தத்ரோதாஹ்ருதயோ பஹ்வ்யோ ம்ருத்யும்ருத்யும் நமாம்யஹம்।
யத்பாதபத்மப்ரணதோ பவேதுத்தமபூருஷ꞉।
தமீஶம் ஸர்வதேவானாம் நமனீயம் நமாம்யஹம்।
ஆத்மபாவம் ஸமுத்க்ஷிப்ய தாஸ்யேனைவ ரகூத்தமம்।
பஜே(அ)ஹம் ப்ரத்யஹம் ராமம் ஸஸீதம் ஸஹலக்ஷ்ணம்।
நித்யம் ஶ்ரீராமபக்தஸ்ய கிங்கரா யமகிங்கரா꞉।
ஶிவமய்யோ திஶஸ்தஸ்ய ஸித்தயஸ்தஸ்ய தாஸிகா꞉।
இதம் ஹனூமதா ப்ரோக்தம் மந்த்ரராஜாத்மகம் ஸ்தவம்।
படேதனுதினம் யஸ்து ஸ ராமே பக்திமான் பவேத்।

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Recommended for you

ஸாஸ்தா பஞ்ச ரத்ன ஸ்தோத்திரம்

ஸாஸ்தா பஞ்ச ரத்ன ஸ்தோத்திரம்

லோகவீரம் மஹாபூஜ்யம் ஸர்வரக்ஷாகரம் விபும்। பார்வதீஹ்ருதயானந்தம் ஶாஸ்தாரம் ப்ரணமாம்யஹம்। விப்ரபூஜ்யம் விஶ்வவந்த்யம் விஷ்ணுஶம்ப்வோ꞉ ப்ரியம் ஸுதம்। க்ஷிப்ரப்ரஸாதநிரதம் ஶாஸ்தாரம் ப்ரணமாம்யஹம்।

Click here to know more..

ம்ருத்யுஹரன நாராயண ஸ்தோத்திரம்

ம்ருத்யுஹரன நாராயண ஸ்தோத்திரம்

நாராயணம் ஸஹஸ்ராக்ஷம் பத்மநாபம் புராதனம்। ஹ்ருஷீகேஶம் ப்ரபன்னோ(அ)ஸ்மி கிம் மே ம்ருத்யு꞉ கரிஷ்யதி। கோவிந்தம் புண்டரீகாக்ஷ- மனந்தமஜமவ்யயம்। கேஶவம் ச ப்ரபன்னோ(அ)ஸ்மி கிம் மே ம்ருத்யு꞉ கரிஷ்யதி। வாஸுதேவம் ஜகத்யோனிம் பானுவர்ணமதீந்த்ரியம்। தாமோதரம் ப்ரபன்னோ(அ)ஸ்

Click here to know more..

படிப்பு மற்றும் தேர்வுகளில் வெற்றிக்கான மந்திரம்

படிப்பு மற்றும் தேர்வுகளில் வெற்றிக்கான மந்திரம்

வாக்³தே³வ்யை ச வித்³மஹே ப்³ரஹ்மபத்ன்யை ச தீ⁴மஹி. தன்னோ வாணீ ப்ரசோத³யாத்..

Click here to know more..

Other stotras

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |