இராம சரணாகதி ஸ்தோத்திரம்

விஶ்வஸ்ய சாத்மனோநித்யம் பாரதந்த்ர்யம் விசிந்த்ய ச.
சிந்தயேச்சேதஸா நித்யம் ஶ்ரீராம꞉ஶரணம் மம.
அசிந்த்யோ(அ)பி ஶரீராதே꞉ ஸ்வாதந்த்ர்யேனைவ வித்யதே.
சிந்தயேச்சேதஸா நித்யம் ஶ்ரீராம꞉ஶரணம் மம.
ஆத்மாதாரம் ஸ்வதந்த்ரம் ச ஸர்வஶக்திம் விசிந்த்ய ச.
சிந்தயேச்சேதஸா நித்யம் ஶ்ரீராம꞉ஶரணம் மம.
நித்யாத்ம குணஸம்யுக்தோ நித்யாத்மதனுமண்டித꞉.
நித்யாத்மகேலிநிரத꞉ ஶ்ரீராம꞉ஶரணம் மம.
குணலீலாஸ்வரூபைஶ்ச மிதிர்யஸ்ய ந வித்யதே.
அதோ வாங்மனஸா வேத்ய꞉ ஶ்ரீராம꞉ஶரணம் மம.
கர்தா ஸர்வஸ்ய ஜகதோ பர்தா ஸர்வஸ்ய ஸர்வக꞉.
ஆஹர்தா கார்யஜாதஸ்ய ஶ்ரீராம꞉ஶரணம் மம.
வாஸுதேவாதிமூர்தீனாம் சதுர்ணாம் காரணம் பரம்.
சதுர்விம்ஶதிமூர்தீனாம் ஶ்ரீராம꞉ஶரணம் மம.
நித்யமுக்தஜனைர்ஜுஷ்டோ நிவிஷ்ட꞉ பரமே பதே.
பதம் பரமபக்தானாம் ஶ்ரீராம꞉ ஶரணம் மம.
மஹதாதிஸ்வரூபேண ஸம்ஸ்தித꞉ ப்ராக்ருதே பதே.
ப்ரஹ்மாதிதேவரூபைஶ்ச ஶ்ரீராம꞉ ஶரணம் மம.
மன்வாதிந்ருபரூபேண ஶ்ருதிமார்கம் பிபர்தி ய꞉.
ய꞉ ப்ராக்ருதஸ்வரூபேண ஶ்ரீராம꞉ஶரணம் மம.
ருஷிரூபேண யோ தேவோ வன்யவ்ருத்திமபாலயத்.
யோ(அ)ந்தராத்மா ச ஸர்வேஷாம் ஶ்ரீராம꞉ஶரணம் மம.
யோ(அ)ஸௌ ஸர்வதனு꞉ ஸர்வ꞉ ஸர்வநாமா ஸனாதன꞉.
ஆஸ்தித꞉ ஸர்வபாவேஷு ஶ்ரீராம꞉ஶரணம் மம.
பஹிர்மத்ஸ்யாதிரூபேண ஸத்தர்மமனுபாலயன்.
பரிபாதி ஜனான் தீனான் ஶ்ரீராம꞉ஶரணம் மம.
யஶ்சாத்மானம் ப்ருதக்க்ருத்ய பாவேன புருஷோத்தம꞉.
ஆர்சாயாமாஸ்திதோ தேவ꞉ ஶ்ரீராம꞉ஶரணம் மம.
அர்சாவதாரரூபேண தர்ஶனஸ்பர்ஶநாதிபி꞉.
தீனானுத்தரதே யோ(அ)ஸௌ ஶ்ரீராம꞉ஶரணம் மம.
கௌஶல்யாஶுக்திஸஞ்ஜாதோ ஜானகீகண்டபூஷண꞉.
முக்தாபலஸமோ யோ(அ)ஸௌ ஶ்ரீராம꞉ஶரணம் மம.
விஶ்வாமித்ரமகத்ராதா தாடகாகதிதாயக꞉.
அஹல்யாஶாபஶமன꞉ ஶ்ரீராம꞉ஶரணம் மம.
பினாகபஞ்ஜன꞉ ஶ்ரீமான் ஜானகீப்ரேமபாலக꞉.
ஜாமதக்ன்யப்ரதாபக்ன꞉ ஶ்ரீராம꞉ஶரணம் மம.
ராஜ்யாபிஷேகஸம்ஹ்ருஷ்ட꞉ கைகேயீவசனாத்புன꞉.
பித்ருதத்தவனக்ரீட꞉ ஶ்ரீராம꞉ஶரணம் மம.
ஜடாசீரதரோ தன்வீ ஜானகீலக்ஷ்மணான்வித꞉.
சித்ரகூடக்ருதாவாஸ꞉ ஶ்ரீராம꞉ஶரணம் மம.
மஹாபஞ்சவடீலீலா- ஸஞ்ஜாதபரமோத்ஸவ꞉.
தண்டகாரண்யஸஞ்சாரீ ஶ்ரீராம꞉ஶரணம் மம.
கரதூஷணவிச்சேதீ துஷ்டராக்ஷஸபஞ்ஜன꞉.
ஹ்ருதஶூர்பநகாஶோப꞉ ஶ்ரீராம꞉ஶரணம் மம.
மாயாம்ருகவிபேத்தா ச ஹ்ருதஸீதானுதாபக்ருத்.
ஜானகீவிரஹாக்ரோஶீ ஶ்ரீராம꞉ஶரணம் மம.
லக்ஷ்மணானுசரோ தன்வீ லோகயாத்ரவிடம்பக்ருத்.
பம்பாதீரக்ருதான்வேஷ꞉ ஶ்ரீராம꞉ஶரணம் மம.
ஜடாயுகதிதாதா ச கபந்தகதிதாயக꞉.
ஹனுமத்க்ருதஸாஹித்ய꞉ ஶ்ரீராம꞉ஶரணம் மம.
ஸுக்ரீவராஜ்யத꞉ ஶ்ரீஶோ பாலிநிக்ரஹகாரக꞉.
அங்கதாஶ்வாஸனகர꞉ ஶ்ரீராம꞉ஶரணம் மம.
ஸீதான்வேஷணநிர்முக்த꞉ ஹனுமத்ப்ரமுகவ்ரஜ꞉.
முத்ராநிவேஶிதபல꞉ ஶ்ரீராம꞉ஶரணம் மம.
ஹேலோத்தரிதபாதோதி- ர்பலநிர்தூதராக்ஷஸ꞉.
லங்காதாஹகரோ தீர꞉ ஶ்ரீராம꞉ஶரணம் மம.
ரோஷஸம்பத்தபாதோதி- ர்லங்காப்ராஸாதரோதக꞉.
ராவணாதிப்ரபேத்தா ச ஶ்ரீராம꞉ஶரணம் மம.
ஜானகீஜீவனத்ராதா விபீஷணஸம்ருத்தித꞉.
புஷ்பகாரோஹணாஸக்த꞉ ஶ்ரீராம꞉ஶரணம் மம.
ராஜ்யஸிம்ஹாஸனாரூட꞉ கௌஶல்யானந்தவர்த்தன꞉.
நாமநிர்தூதநிரய꞉ ஶ்ரீராம꞉ஶரணம் மம.
யஜ்ஞகர்த்தா யஜ்ஞபோக்தா யஜ்ஞபர்தாமஹேஶ்வர꞉.
அயோத்யாமுக்தித꞉ ஶாஸ்தா ஶ்ரீராம꞉ஶரணம் மம.
ப்ரபடேத்ய꞉ ஶுபம் ஸ்தோத்ரம் முச்யேத பவபந்தனாத்.
மந்த்ரஶ்சாஷ்டாக்ஷரோ தேவ꞉ ஶ்ரீராம꞉ஶரணம் மம.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |