பாக்கிய விதாயக ராம ஸ்தோத்திரம்

தேவோத்தமேஶ்வர வராபயசாபஹஸ்த
கல்யாணராம கருணாமய திவ்யகீர்தே.
ஸீதாபதே ஜனகநாயக புண்யமூர்தே
ஹே ராம தே கரயுகம் விததாது பாக்யம்.
போ லக்ஷ்மணாக்ரஜ மஹாமனஸா(அ)பி யுக்த
யோகீந்த்ரவ்ருந்த- மஹிதேஶ்வர தன்ய தேவ.
வைவஸ்வதே ஶுபகுலே ஸமுதீயமான
ஹே ராம தே கரயுகம் விததாது பாக்யம்.
தீனாத்மபந்து- புருஷைக ஸமுத்ரபந்த
ரம்யேந்த்ரியேந்த்ர ரமணீயவிகாஸிகாந்தே.
ப்ரஹ்மாதிஸேவிதபதாக்ர ஸுபத்மநாப
ஹே ராம தே கரயுகம் விததாது பாக்யம்.
போ நிர்விகார ஸுமுகேஶ தயார்த்ரநேத்ர
ஸந்நாமகீர்தனகலாமய பக்திகம்ய.
போ தானவேந்த்ரஹரண ப்ரமுகப்ரபாவ
ஹே ராம தே கரயுகம் விததாது பாக்யம்.
ஹே ராமசந்த்ர மதுஸூதன பூர்ணரூப
ஹே ராமபத்ர கருடத்வஜ பக்திவஶ்ய.
ஹே ராமமூர்திபகவன் நிகிலப்ரதான
ஹே ராம தே கரயுகம் விததாது பாக்யம்.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |