இராம ப்ரணாம ஸ்தோத்திரம்

விஶ்வேஶமாதித்யஸமப்ரகாஶம்
ப்ருஷத்கசாபே கரயோர்ததானம்।
ஸதா ஹி ஸாகேதபுரப்ரதீப-
மானந்தவர்தம் ப்ரணமாமி ராமம்।
நாநாகுணைர்பூஷிதமாதிதேவம்
திவ்யஸ்வரூபம் விமலம் மனோஜ்ஞம்।
ஆபத்ஸு ரக்ஷாகரமீஶசாப-
பங்கம் ஸுஸங்கம் ப்ரணமாமி ராமம்।
ஸீதாபதிம் ஸர்வனதம் வினீதம்
ஸர்வஸ்வதாதாரமனந்தகீர்திம்।
ஸித்தை꞉ ஸுயுக்தம் ஸுரஸித்திதான-
கர்தாரமீஶம் ப்ரணமாமி ராமம்।
ஶுபப்ரதம் தாஶரதம் ஸ்வயம்பும்
தஶாஸ்யஹந்தாரமுரம் ஸுரேட்யம்।
கடாக்ஷத்ருஷ்ட்யா கருணார்த்ரவ்ருஷ்டி-
ப்ரவர்ஷணம் தம் ப்ரணமாமி ராமம்।
முதாகரம் மோதவிதானஹேதும்
து꞉ஸ்வப்னதாஹீகரதூமகேதும்।
விஶ்வப்ரியம் விஶ்வவிதூதவந்த்ய-
பதாம்புஜம் தம் ப்ரணமாமி ராமம்।
ராமஸ்ய பாடம் ஸததம் ஸ்துதேர்ய꞉
கரோதி பூதிம் கருணாம் ஸுரம்யாம்।
ப்ராப்னோதி ஸித்திம் விமலாம் ச கீர்தி-
மாயுர்தனம் வம்ஶபலே குணம் ச।

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |