சீதா ராம ஸ்தோத்திரம்

Add to Favorites

Other languages: EnglishHindiMalayalamTeluguKannada

அயோத்யாபுரனேதாரம் மிதிலாபுரநாயிகாம்।
ராகவாணாமலங்காரம் வைதேஹாநாமலங்க்ரியாம்।
ரகூணாம் குலதீபம் ச நிமீனாம் குலதீபிகாம்।
ஸூர்யவம்ஶஸமுத்பூதம் ஸோமவம்ஶஸமுத்பவாம்।
புத்ரம் தஶரதஸ்யாத்யம் புத்ரீம் ஜனகபூபதே꞉।
வஸிஷ்டானுமதாசாரம் ஶதானந்தமதானுகாம்।
கௌஸல்யாகர்பஸம்பூதம் வேதிகர்போதிதாம் ஸ்வயம்।
புண்டரீகவிஶாலாக்ஷம் ஸ்புரதிந்தீவரேக்ஷணாம்।
சந்த்ரகாந்தானனாம்போஜம் சந்த்ரபிம்போபமானனாம்।
மத்தமாதங்ககமனம் மத்தஹம்ஸவதூகதாம்।
சந்தனார்த்ரபுஜாமத்யம் குங்குமார்த்ரகுசஸ்தலீம்।
சாபாலங்க்ருதஹஸ்தாப்ஜம் பத்மாலங்க்ருதபாணிகாம்।
ஶரணாகதகோப்தாரம் ப்ரணிபாதப்ரஸாதிகாம்।
காலமேகனிபம் ராமம் கார்தஸ்வரஸமப்ரபாம்।
திவ்யஸிம்ஹாஸனாஸீனம் திவ்யஸ்ரக்வஸ்த்ரபூஷணாம்।
அனுக்ஷணம் கடாக்ஷாப்யா-
மன்யோன்யேக்ஷணகாங்க்ஷிணௌ।
அன்யோன்யஸத்ருஶாகாரௌ த்ரைலோக்யக்ருஹதம்பதீ।
இமௌ யுவாம் ப்ரணம்யாஹம் பஜாம்யத்ய க்ருதார்ததாம்।
அனேன ஸ்தௌதி ய꞉ ஸ்துத்யம் ராமம் ஸீதாம் ச பக்தித꞉।
தஸ்ய தௌ தனுதாம் புண்யா꞉ ஸம்பத꞉ ஸகலார்ததா꞉।
ஏவம் ஶ்ரீராமசந்த்ரஸ்ய ஜானக்யாஶ்ச விஶேஷத꞉।
க்ருதம் ஹனூமதா புண்யம் ஸ்தோத்ரம் ஸத்யோ விமுக்திதம்।
ய꞉ படேத் ப்ராதருத்தாய ஸர்வான் காமானவாப்னுயாத்।

Other stotras

Copyright © 2022 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |
Active Visitors:
3338475