ஜானகி ஸ்தோத்திரம்

Janaki stotra

ஸர்வஜீவஶரண்யே ஶ்ரீஸீதே வாத்ஸல்யஸாகரே.
மாத்ருமைதிலி ஸௌலப்யே ரக்ஷ மாம் ஶரணாகதம்.
கோடிகந்தர்பலாவண்யாம் ஸௌந்தர்ய்யைகஸ்வரூபிணீம்.
ஸர்வமங்கலமாங்கல்யாம் பூமிஜாம் ஶரணம் வ்ரஜே.
ஶரணாகததீனார்த்த- பரித்ராணபராயணாம்.
ஸர்வஸ்யார்திஹராம் ராமவ்ரதாம் தாம் ஶரணம் வ்ரஜே.
ஸீதாம் விதேஹதனயாம் ராமஸ்ய தயிதாம் ஶுபாம்.
ஹனூமதா ஸமாஶ்வஸ்தாம் பூமிஜாம் ஶரணம் வ்ரஜே.
அஸ்மின் கலிமலாகீர்ணே காலே கோரபவார்ணவே.
ப்ரபன்னானாம் கதிர்னாஸ்தி ஶ்ரீமத்ராமப்ரியாம் வினா.

 

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |