కామాక్షీ అష్టోత్తర శతనామావలి

ఓం కాలకంఠ్యై నమః .
ఓం త్రిపురాయై నమః .
ఓం బాలాయై నమః .
ఓం మాయాయై నమః .
ఓం త్రిపురసుందర్యై నమః .
ఓం సుందర్యై నమః .
ఓం సౌభాగ్యవత్యై నమః .
ఓం శ్రీక్లీంకార్యై నమః .
ఓం సర్వమంగలాయై నమః .
ఓం ఐంకార్యై నమః .
ఓం స్కందజనన్యై నమః .
ఓం పరాయై నమః .
ఓం శ్రీపంచదశాక్షర్యై నమః .
ఓం త్రైలోక్యమోహనాధీశాయై నమః .
ఓం సర్వాశాపూరవల్లభాయై నమః .
ఓం సర్వసంక్షోభణాధీశాయై నమః .
ఓం సర్వసౌభాగ్యవల్లభాయై నమః .
ఓం సర్వార్థసాధకాధీశాయై నమః .
ఓం సర్వరక్షాకరాధిపాయై నమః .
ఓం సర్వరోగహరాధీశాయై నమః .
ఓం సర్వసిద్ధిప్రదాధిపాయై నమః .
ఓం సర్వానందమయాధీశాయై నమః .
ఓం యోగినీచక్రనాయికాయై నమః .
ఓం భక్తానురక్తాయై నమః .
ఓం రక్తాంగ్యై నమః .
ఓం శంకరార్ధశరీరిణ్యై నమః .
ఓం పుష్పబాణేక్షుకోదండపాశాంకుశకరాయై నమః .
ఓం ఉజ్వలాయై నమః .
ఓం సచ్చిదానందలహర్యై నమః .
ఓం శ్రీవిద్యాయై నమః .
ఓం పరమేశ్వర్యై నమః .
ఓం అనంగకుసుమోద్యానాయై నమః .
ఓం చక్రేశ్వర్యై నమః .
ఓం భువనేశ్వర్యై నమః .
ఓం గుప్తాయై నమః .
ఓం గుప్తతరాయై నమః .
ఓం శ్రీనిత్యాయై నమః .
ఓం శ్రీనిత్యక్లిన్నాయై నమః .
ఓం శ్రీమదద్రవాయై నమః .
ఓం మోహిణ్యై నమః .
ఓం పరమానందాయై నమః .
ఓం కామేశ్యై నమః .
ఓం తరుణీకలాయై నమః .
ఓం శ్రీకలావత్యై నమః .
ఓం భగవత్యై నమః .
ఓం పద్మరాగకిరీటాయై నమః .
ఓం రక్తవస్త్రాయై నమః .
ఓం రక్తభూషాయై నమః .
ఓం శ్రీరక్తగంధానులేపనాయై నమః .
ఓం సౌగంధికలసద్వేణ్యై నమః .
ఓం మంత్రిణ్యై నమః .
ఓం తంత్రరూపిణ్యై నమః .
ఓం శ్రీతత్త్వమయ్యై నమః .
ఓం సిద్ధాంతపురవాసిన్యై నమః .
ఓం శ్రీమత్యై నమః .
ఓం శ్రీచిన్మయ్యై నమః .
ఓం శ్రీదేవ్యై నమః .
ఓం కౌలిన్యై నమః .
ఓం పరదేవతాయై నమః .
ఓం కైవల్యరేఖాయై నమః .
ఓం వశిన్యై నమః .
ఓం సర్వేశ్వర్యై నమః .
ఓం సర్వమాతృకాయై నమః .
ఓం విష్ణుస్వస్రే నమః .
ఓం వేదమయ్యై నమః .
ఓం సర్వసంపత్ప్రదాయిన్యై నమః .
ఓం కింకరీభూతగీర్వాణ్యై నమః .
ఓం సుతవాపివినోదిన్యై నమః .
ఓం మణిపూరసమాసీనాయై నమః .
ఓం అనాహతాబ్జవాసిన్యై నమః .
ఓం విశుద్ధిచక్రనిలయాయై నమః .
ఓం ఆజ్ఞాపద్మనివాసిన్యై నమః .
ఓం అష్టత్రింశత్కలామూర్త్యై నమః .
ఓం సుషుమ్నాద్వారమధ్యకాయై నమః .
ఓం యోగీశ్వరమనోధ్యేయాయై నమః .
ఓం పరబ్రహ్మస్వరూపిణ్యై నమః .
ఓం చతుర్భుజాయై నమః .
ఓం చంద్రచూడాయై నమః .
ఓం పురాణాగమరూపిణ్యై నమః .
ఓం ఓంకార్యై నమః .
ఓం విమలాయై నమః .
ఓం విద్యాయై నమః .
ఓం పంచప్రణవరూపిణ్యై నమః .
ఓం భూతేశ్వర్యై నమః .
ఓం భూతమయ్యై నమః .
ఓం పంచాశత్పీఠరూపిణ్యై నమః .
ఓం షోడాన్యాసమహారూపిణ్యై నమః .
ఓం కామాక్ష్యై నమః .
ఓం దశమాతృకాయై నమః .
ఓం ఆధారశక్త్యై నమః .
ఓం అరుణాయై నమః .
ఓం శ్రీలక్ష్మ్యై నమః .
ఓం శ్రీత్రిపురభైరవ్యై నమః .
ఓం శ్రీరహఃపూజాసమాలోలాయై నమః .
ఓం శ్రీరహోయంత్రస్వరూపిణ్యై నమః .
ఓం శ్రీత్రికోణమధ్యనిలయాయై నమః .
ఓం శ్రీబిందుమండలవాసిన్యై నమః .
ఓం శ్రీవసుకోణపురావాసాయై నమః .
ఓం శ్రీదశారద్వయవాసిన్యై నమః .
ఓం శ్రీచతుర్దశారచక్రస్థాయై నమః .
ఓం వసుపద్మనివాసిన్యై నమః .
ఓం శ్రీస్వరాబ్జపత్రనిలయాయై నమః .
ఓం శ్రీవృత్తత్రయవాసిన్యై నమః .
ఓం శ్రీచతురస్రస్వరూపాస్యాయై నమః .
ఓం శ్రీనవచక్రస్వరూపిణ్యై నమః .
ఓం మహానిత్యాయై నమః .
ఓం విజయాయై నమః .
ఓం శ్రీకామాక్షీదేవ్యై నమః .

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

20.7K

Comments Telugu

kibyG
ముచ్చటైన వెబ్‌సైట్ 🌺 -చింతలపూడి రాజు

విశిష్టమైన వెబ్‌సైట్ 🌟 -సాయికుమార్

సులభంగా నావిగేట్ 😊 -హరీష్

వేదధార నా జీవితంలో చాలా పాజిటివిటీ మరియు శాంతిని తెచ్చింది. నిజంగా కృతజ్ఞతలు! 🙏🏻 -Vijayakumar Chinthala

చాలా బాగున్న వెబ్‌సైట్ 😊 -కలిమేళ్ల కృష్ణ

Read more comments

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |