ഭദ്രകാലീ സ്തുതി

കാലി കാലി മഹാകാലി ഭദ്രകാലി നമോഽസ്തു തേ.
കുലം ച കുലധർമം ച മാം ച പാലയ പാലയ.
ഭദ്രകാലി നമസ്തുഭ്യം ഭദ്രേ വിദ്രാവിതാസുരേ.
രുദ്രനേത്രാഗ്നിസംഭൂതേ ഭദ്രമാശു പ്രയച്ഛ മേ.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |