ಅನಿಲಾತ್ಮಜ ಸ್ತುತಿ

ಪ್ರಸನ್ನಮಾನಸಂ ಮುದಾ ಜಿತೇಂದ್ರಿಯಂ
ಚತುಷ್ಕರಂ ಗದಾಧರಂ ಕೃತಿಪ್ರಿಯಂ.
ವಿದಂ ಚ ಕೇಸರೀಸುತಂ ದೃಢವ್ರತಂ
ಭಜೇ ಸದಾಽನಿಲಾತ್ಮಜಂ ಸುರಾರ್ಚಿತಂ.
ಅಭೀಪ್ಸಿತೈಕ- ರಾಮನಾಮಕೀರ್ತನಂ
ಸ್ವಭಕ್ತಯೂಥ- ಚಿತ್ತಪದ್ಮಭಾಸ್ಕರಂ.
ಸಮಸ್ತರೋಗನಾಶಕಂ ಮನೋಜವಂ
ಭಜೇ ಸದಾಽನಿಲಾತ್ಮಜಂ ಸುರಾರ್ಚಿತಂ.
ಮಹತ್ಪರಾಕ್ರಮಂ ವರಿಷ್ಠಮಕ್ಷಯಂ
ಕವಿತ್ವಶಕ್ತಿ- ದಾನಮೇಕಮುತ್ತಮಂ.
ಮಹಾಶಯಂ ವರಂ ಚ ವಾಯುವಾಹನಂ
ಭಜೇ ಸದಾಽನಿಲಾತ್ಮಜಂ ಸುರಾರ್ಚಿತಂ.
ಗುಣಾಶ್ರಯಂ ಪರಾತ್ಪರಂ ನಿರೀಶ್ವರಂ
ಕಲಾಮನೀಷಿಣಂ ಚ ವಾನರೇಶ್ವರಂ.
ಋಣತ್ರಯಾಪಹಂ ಪರಂ ಪುರಾತನಂ
ಭಜೇ ಸದಾಽನಿಲಾತ್ಮಜಂ ಸುರಾರ್ಚಿತಂ.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |