ராகு கவசம்

ௐ அஸ்ய ஶ்ரீராஹுகவசஸ்தோத்ரமந்த்ரஸ்ய. சந்த்ரமா-ருʼஷி꞉.
அனுஷ்டுப் சந்த꞉. ராஹுர்தேவதா. ராம்ʼ பீஜம். நம꞉ ஶக்தி꞉.
ஸ்வாஹா கீலகம். ராஹுக்ருʼதபீடாநிவாரணார்தேதனதாந்யாயுராரோக்யாதிஸம்ருʼத்திப்ராப்தயர்தே ஜபே விநியோக꞉.
ப்ரணமாமி ஸதா ராஹும்ʼ ஶூர்பாகாரம்ʼ கிரீடினம்.
ஸைம்ʼஹிகேயம்ʼ கராலாஸ்யம்ʼ லோகாநாமபயப்ரதம்.
நீலாம்பர꞉ ஶிர꞉ பாது லலாடம்ʼ லோகவந்தித꞉.
சக்ஷுஷீ பாது மே ராஹு꞉ ஶ்ரோத்ரே த்வர்தஶரீரவான்.
நாஸிகாம்ʼ மே தூம்ரவர்ண꞉ ஶூலபாணிர்முகம்ʼ மம.
ஜிஹ்வாம்ʼ மே ஸிம்ʼஹிகாஸூனு꞉ கண்டம்ʼ மே கடினாங்க்ரிக꞉.
புஜங்கேஶோ புஜௌ பாது நீலமால்யாம்பர꞉ கரௌ.
பாது வக்ஷ꞉ஸ்தலம்ʼ மந்த்ரீ பாது குக்ஷிம்ʼ விதுந்துத꞉.
கடிம்ʼ மே விகட꞉ பாது சோரூ மே ஸுரபூஜித꞉.
ஸ்வர்பானுர்ஜானுனீ பாது ஜங்கே மே பாது ஜாட்யஹா.
குல்பௌ க்ரஹபதி꞉ பாது பாதௌ மே பீஷணாக்ருʼதி꞉.
ஸர்வாண்யங்கானி மே பாது நீலசந்தனபூஷண꞉.
ராஹோரிதம்ʼ கவசம்ருʼத்திதவஸ்துதம்ʼ யோ
பக்த்யா படத்யனுதினம்ʼ நியத꞉ ஶுசி꞉ ஸன்.
ப்ராப்னோதி கீர்திமதுலாம்ʼ ஶ்ரியம்ருʼத்திமாயு-
ராரோக்யமாத்மவிஜயம்ʼ ச ஹி தத்ப்ரஸாதாத்.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |