சனைஸ்சர ஸ்தோத்திரம்

அத தஶரதக்ருதம் ஶனைஶ்சரஸ்தோத்ரம்.
நம꞉ க்ருஷ்ணாய நீலாய ஶிதிகண்டனிபாய ச.
நம꞉ காலாக்நிரூபாய க்ருதாந்தாய ச வை நம꞉.
நமோ நிர்மாம்ஸதேஹாய தீர்கஶ்மஶ்ருஜடாய ச.
நமோ விஶாலநேத்ராய ஶுஷ்கோதர பயாக்ருதே.
நம꞉ புஷ்கலகாத்ராய ஸ்தூலரோம்ணே(அ)த வை நம꞉.
நமோ தீர்காய ஶுஷ்காய காலதம்ஷ்ட்ர நமோ(அ)ஸ்து தே.
நமஸ்தே கோடராக்ஷாய துர்நிரீக்ஷ்யாய வை நம꞉.
நமோ கோராய ரௌத்ராய பீஷணாய கபாலினே.
நமஸ்தே ஸர்வபக்ஷாய வலீமுக நமோ(அ)ஸ்து தே.
ஸூர்யபுத்ர நமஸ்தே(அ)ஸ்து பாஸ்கரே பயதாய ச.
அதோத்ருஷ்டே நமஸ்தே(அ)ஸ்து ஸம்வர்தக நமோ(அ)ஸ்து தே.
நமோ மந்தகதே துப்யம் நிஸ்த்ரிம்ஶாய நமோ(அ)ஸ்து தே.
தபஸா தக்ததேஹாய நித்யம் யோகரதாய ச.
நமோ நித்யம் க்ஷுதார்தாய ஹ்யத்ருப்தாய ச வை நம꞉.
ஜ்ஞானசக்ஷுர்நமஸ்தே(அ)ஸ்து கஶ்யபாத்மஜஸூனவே.
துஷ்டோ ததாஸி வை ராஜ்யம் ருஷ்டோ ஹரஸி தத்க்ஷணாத்.
தேவாஸுரமனுஷ்யாஶ்ச ஸித்தவித்யாதரோரகா꞉.
த்வயா விலோகிதா꞉ ஸர்வே நாஶம் யாந்தி ஸமூலத꞉.
ப்ரஸாதம் குரு மே தேவ வரார்ஹோ(அ)ஹமுபாகத꞉.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |