சூரிய அஷ்டோத்தர சதநாமாவளி

ஆதித்யாய நம꞉.
ஸவித்ரே நம꞉.
ஸூர்யாய நம꞉.
ககாய நம꞉.
பூஷ்ணே நம꞉.
கபஸ்திமதே நம꞉.
திமிரோன்மதனாய நம꞉.
ஶம்பவே நம꞉.
த்வஷ்ட்ரே நம꞉.
மார்தண்டாய நம꞉.
ஆஶுகாய நம꞉.
ஹிரண்யகர்பாய நம꞉.
கபிலாய நம꞉.
தபனாய நம꞉.
பாஸ்கராய நம꞉.
ரவயே நம꞉.
அக்னிகர்பாய நம꞉.
அதிதே꞉ புத்ராய நம꞉.
அம்ஶுமதே நம꞉.
திமிரநாஶனாய நம꞉.
அம்ஶுமாலினே நம꞉.
தமோக்னே நம꞉.
தேஜஸாம் நிதயே நம꞉.
ஆதபினே நம꞉.
மண்டலினே நம꞉.
ம்ருத்யவே நம꞉.
கபிலாய நம꞉.
ஹரயே நம꞉.
விஶ்வாய நம꞉.
மஹாதேஜஸே நம꞉.
ஸர்வரத்னப்ரபாகராய நம꞉.
ஸர்வதாபனாய நம꞉.
ருக்யஜு꞉ஸாமபாவிதாய நம꞉.
ப்ராணவிகரணாய நம꞉.
மித்ராய நம꞉.
ஸுப்ரதீபாய நம꞉.
மனோஜவாய நம꞉.
யஜ்ஞேஶாய நம꞉.
கோபதயே நம꞉.
ஶ்ரீமதே நம꞉.
பூதஜ்ஞாய நம꞉.
க்லேஶநாஶனாய நம꞉.
அமித்ரக்னே நம꞉.
ஹம்ஸாய நம꞉.
நாயகாய நம꞉.
ஶிவாய நம꞉.
ப்ரியதர்ஶனாய நம꞉.
ஶுத்தாய நம꞉.
விரோசனாய நம꞉.
கேஶினே நம꞉.
ஸஹஸ்ராம்ஶவே நம꞉.
ப்ரதர்தனாய நம꞉.
தர்மரஶ்மயே நம꞉.
பதங்காய நம꞉.
விஶாலாய நம꞉.
விஶ்வஸம்ஸ்துதாய நம꞉.
துர்விஜ்ஞேயாய நம꞉.
ஶூராய நம꞉.
தேஜோராஶயே நம꞉.
மஹாயஶஸே நம꞉.
ப்ராஜிஷ்ணவே நம꞉.
ஜ்யோதிஷாமீஶாய நம꞉.
விஜிஷ்ணவே நம꞉.
விஶ்வபாவனாய நம꞉.
ப்ரபவிஷ்ணவே நம꞉.
ப்ரகாஶாத்மனே நம꞉.
ஜ்ஞானராஶயே நம꞉.
ப்ரபாகராய நம꞉.
விஶ்வத்ருஶே நம꞉.
யஜ்ஞகர்த்ரே நம꞉.
நேத்ரே நம꞉.
யஶஸ்கராய நம꞉.
விமலாய நம꞉.
வீர்யவதே நம꞉.
ஈஶாய நம꞉.
யோகஜ்ஞாய நம꞉.
பாவனாய நம꞉.
அம்ருதாத்மனே நம꞉.
நித்யாய நம꞉.
வரேண்யாய நம꞉.
வரதாய நம꞉.
ப்ரபவே நம꞉.
தனதாய நம꞉.
ப்ராணதாய நம꞉.
ஶ்ரேஷ்டாய நம꞉.
காமதாய நம꞉.
காமரூபதர்த்ரே நம꞉.
தரணயே நம꞉.
ஶாஶ்வதாய நம꞉.
ஶாஸ்த்ரே நம꞉.
ஶாஸ்த்ரஜ்ஞாய நம꞉.
தபனாய நம꞉.
வேதகர்பாய நம꞉.
விபவே நம꞉.
வீராய நம꞉.
ஶாந்தாய நம꞉.
ஸாவித்ரீவல்லபாய நம꞉.
த்யேயாய நம꞉.
விஶ்வேஶ்வராய நம꞉.
பர்த்ரே நம꞉.
லோகநாதாய நம꞉.
மஹேஶ்வராய நம꞉.
மஹேந்த்ராய நம꞉.
வருணாய நம꞉.
தாத்ரே நம꞉.
ஸூர்யநாராயணாய நம꞉.
அக்னயே நம꞉.
திவாகராய நம꞉.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |