சோம ஸ்தோத்திரம்

ஶ்வேதாம்பரோஜ்ஜ்வலதனும் ஸிதமால்யகந்தம்
ஶ்வேதாஶ்வயுக்தரதகம் ஸுரஸேவிதாங்க்ரிம்.
தோர்ப்யாம் த்ருதாபயகதம் வரதம் ஸுதாம்ஶும்
ஶ்ரீவத்ஸமௌக்திகதரம் ப்ரணமாமி சந்த்ரம்.
ஆக்னேயபாகே ஸரதோ தஶாஶ்வஶ்சாத்ரேயஜோ யாமுனதேஶஜஶ்ச.
ப்ரத்யங்முகஸ்தஶ்சதுரஶ்ரபீடே கதாதரோ நோ(அ)வது ரோஹிணீஶ꞉.
சந்த்ரம் நமாமி வரதம் ஶங்கரஸ்ய விபூஷணம்.
கலாநிதிம் காந்தரூபம் கேயூரமகுடோஜ்ஜ்வலம்.
வரதம் வந்த்யசரணம் வாஸுதேவஸ்ய லோசனம்.
வஸுதாஹ்லாதனகரம் விதும் தம் ப்ரணமாம்யஹம்.
ஶ்வேதமால்யாம்பரதரம் ஶ்வேதகந்தானுலேபனம்.
ஶ்வேதசத்ரோல்லஸன்மௌலிம் ஶஶினம் ப்ரணமாம்யஹம்.
ஸர்வம் ஜகஜ்ஜீவயஸி ஸுதாரஸமயை꞉ கரை꞉.
ஸோம தேஹி மமாரோக்யம் ஸுதாபூரிதமண்டலம்.
ராஜா த்வம் ப்ராஹ்மணானாம் ச ரமாயா அபி ஸோதர꞉.
ராஜா நாதஶ்சௌஷதீனாம் ரக்ஷ மாம் ரஜனீகர.
ஶங்கரஸ்ய ஶிரோரத்னம் ஶார்ங்கிணஶ்ச விலோசனம்.
தாரகாணாமதீஶஸ்த்வம் தாரயா(அ)ஸ்மான்மஹாபத꞉.
கல்யாணமூர்தே வரத கருணாரஸவாரிதே.
கலஶோததிஸஞ்ஜாத கலாநாத க்ருபாம் குரு.
க்ஷீரார்ணவஸமுத்பூத சிந்தாமணிஸஹோத்பவ.
காமிதார்தான் ப்ரதேஹி த்வம் கல்பத்ருமஸஹோதர.
ஶ்வேதாம்பர꞉ ஶ்வேதவிபூஷணாட்யோ கதாதர꞉ ஶ்வேதருசிர்த்விபாஹு꞉.
சந்த்ர꞉ ஸுதாத்மா வரத꞉ கிரீடீ ஶ்ரேயாம்ஸி மஹ்யம் ப்ரததாது தேவ꞉.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

59.5K
1.1K

Comments

ibx2b

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |